Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44422 v obci Řídeč

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 5. 2023 0:00 - 31. 5. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44422 v obci Řídeč

Z důvodu stavebních prací na vodovodní a kanalizační přípojce dojde k úplné uzavírce silnice III/44422 v obci Řídeč.

Termín uzavírky: od 22. 5. 2023 do 31. 5. 2023 29. 5. 2023 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890332 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890324

Spoje č. 1, 3 se v Řídči otočí na točně BUS a po obsluze náhradní zastávky Řídeč,MŠ budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou III/44421 Komárov – III/4451 Krakořice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Řídeč,MŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude pro oba směry přemístěna na silnici III/44421 na chodník před bytový dům č. p.  304, k náhradnímu označníku.

 

Linka 890332

Spoje budou vedeny z náhradní zastávky Řídeč,MŠ obousměrnou objízdnou trasou III/44421 Komárov –  III/4451 Krakořice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 3, 9, 13 se v Řídči otočí na točně BUS a po obsluze náhradní zastávky Řídeč,MŠ budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou III/44421 Komárov –  III/4451 Krakořice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 1, 11, 10, 16 budou po obsluze náhradní zastávky Řídeč,MŠ vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Řídeč,MŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude pro oba směry přemístěna na silnici III/44421 na chodník před bytový dům č. p.  304, k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 minut.