Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44416 v místě mostu ev.č.44416-1 v Uničově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 8. 2019 - 20. 12. 2019

Úplná uzavírka silnice III/44416 v místě mostu ev.č.44416-1 v Uničově

V důsledku nerespektování právní legislativy ze strany stavební společnosti, kdy byly samovolně zahájeny stavební práce na demolici mostu ev.č.44416-1 na silnici III/44416 v Uničově v rámci akce „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“, je tato silnice neprůjezdná i pro autobusovou dopravu (obousměrně v úseku UNEX a.s. – Dolní Sukolom).

Termín uzavírky:

  • od 8.8.2019 do 19.9.2019
  • od 18.10.2019 do 20.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890326, 890335 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a v rámci mezikrajské smlouvy VLD 854922 dopravce Transdev Morava s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem není umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Linky 890326 (pouze sp.č.12, 15, 19, 26, 2, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 36) a 854922

bude vedena ze zastávky Uničov,UNEX po obousměrné objízdné trase po silnici III/44416 – zpět na II/444 Brníčko, Uničov ul. Šternberská – II/446 Uničov ul. Šumperská – s odbočením na II/449 ul. Sadová, Dolní Sukolom – do zastávky Uničov,Dolní Sukolom,rest. případně do dalších nácestných zastávek ve stávající trase.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 890335 (pouze sp.č. 30)

bude vedený ze zastávky Uničov,UNEX po objízdné trase po silnici III/44416 – zpět na II/444 Brníčko, Uničov ul. Šternberská – II/446 Uničov ul. Šumperská – do zastávky Uničov,Šumperská – po otočení dále ve stávající trase směr Uničov,aut.st.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 minut.