Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/44310 v obci Tovéř

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 3. 2022 0:00 - 12. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/44310 v obci Tovéř

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/44310 v obci Tovéř.

Termín uzavírky: od 15. 3. 2022 do 12. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890341, 890921 dopravce VOJTILA Trans s. r. o. a 891340, 891341, 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Tovéři z okružní křižovatky na III/4436 Samotišky, ul. Toveřská – okružní křižovatka – III/4432 ul. Kopecká – III/4432 Olomouc, ul. Švabinského, ul. Selské náměstí – I/46 ul. Chválkovická a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou v Olomouci vedeny ze Selského náměstí obousměrnou objízdnou trasou ul. Kubatova – I/46 ul. Chválkovická, místní část Týneček ul. Šternberská se zajištěním obsluhy zastávky Olomouc,Týneček – zpět na I/46 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Tovéř,kaple nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Tovéř,kult.dům.

 

Vybrané spoje zmíněné linky 891923 budou mimořádně zajišťovat obslužnost zastávky Olomouc,Týneček.

 

Na zmíněné linky 890341, 890921, 891340, 891341, 891923 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedeným úsekem je vedena i linka 854921 dopravce Transdev Morava s. r. o., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 340Linka 341Linka 921Linka 923