Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4382 před obcí Valšovice – oprava propustku – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
23. 10. 2018 - 26. 11. 2018

Úplná uzavírka silnice III/4382 před obcí Valšovice - ZMĚNA

Termín uzavírky: od 23.10.2018 do 23.11.2018 (ZKRÁCENÍ TERMÍNU)

Uzavřeným úsekem je vedena linka 920539 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při úplné uzavírce nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje linky 920539 jedoucí přes zastávky Hranice,Motošín až Valšovice,náves budou obousměrně vedeny po objízdné trase přes Opatovice a Paršovice do Valšovic. Ve Valšovicích se otočí a dále budou pokračovat dle jízdního řádu. Zastávka Hranice,Valšovice,náves bude přesunuta k místní kapli.

Zastávka Hranice,Motošín bude zrušena a nahrazena zastávkou Hranice,Pod farou (obousměrně). Za zrušené zastávky Hranice,Sady; Teplice n. Bečvou,sanatorium Janáček; Teplice n. Bečvou,Moravan a Teplice n. Bečvou,nákup.stř. budou zavedeny náhradní zastávky Teplice n. Bečvou,lázně (směr Valšovice) a Teplice n. Bečvou,žel.st. (směr Hranice).

Po dobu úplné uzavírky bude pro linku 920539 vydán výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů.