Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4368 v obci Buk

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 5. 2022 0:00 - 10. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4368 v obci Buk

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4368 v obci Buk směr Lazníky.

Termín uzavírky: od 2. 5. 2022 do 31. 5. 2022 10. 6. 2022 (prodloužení termínu) 

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920515 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/4368 v obci (od křižovatky se silnicí III/4367 směr Zábeštní Lhota po konec obce směr Lazníky) nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Buku ze silnice III/4368 u hasičské nádrže vpravo – místní komunikací okolo fotbalového hřiště do Radvanic – III/43611 – III/43610 – III/4369 Lazníky – III/4368 do zastávky Lazníky,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou obousměrně ze stávající zastávky Radvanice,náves provádět závlek po silnici III/43610 do Prosenic s obsluhou stávající zastávky Prosenice,žel.st., kde se otočí v přilehlém prostoru u bývalé výpravní budovy a budou pokračovat po výše uvedené objízdné trase.

Spoj č. 23 bude po obsluze zastávky Prosenice,cukrovar přetrasovaný ze silnice I/47 v Prosenicích nejdříve po III/4368 do Buku s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,hasičská nádrž – místní komunikací okolo fotbalového hřiště do Radvanic s obsluhou stávající zastávky Radvanice,náves – III/43610 do Prosenic s obsluhou stávající zastávky Prosenice,žel.st., kde se otočí v přilehlém prostoru u bývalé výpravní budovy a bude pokračovat po výše uvedené objízdné trase směr Lazníky.

Zastávka Prosenice,rozc. (směr Prosenice, železniční stanice) nebude spojem č. 23 linky 920515 obsluhována bez náhrady.

 

Zastávka Buk,hasičská nádrž bude pro spoje linky 920515 jedoucí ve směru do Velkého Újezdu rozdělená a obsluhována následovně:

  • pro spoje přijíždějící do Buku od Prosenic / Přerova bude zastávka přemístěna na chodník v blízkosti hasičárny k náhradnímu označníku,
  • pro spoje přijíždějící do Buku od Zábeštní Lhoty bude zastávka ve stávající poloze vedle hasičské nádrže.

Zastávka Buk,hasičská nádrž bude pro spoje linky 920515 jedoucí ve směru do Přerova rozdělená a obsluhována následovně:

  • pro spoje přijíždějící do Buku od Radvanic / Lazníků bude zastávka ve stávající poloze na místní komunikaci v blízkosti bytovky,
  • pro spoje přijíždějící do Buku od Zábeštní Lhoty bude zastávka ve stávající poloze vedle hasičské nádrže.

Zastávka Buk,škola nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Spoje linky 920514 Přerov – Zábeštní Lhota budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek v původních polohách bez omezení, dle platného jízdního řádu.

 

Na linku 920515 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 515