Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43623 v obci Dolní Újezd

Změna v autobusové dopravě
1. 6. 2020 - 30. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice III/43623 v obci Dolní Újezd

Z důvodu pokračování výstavby kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/43610 a III/43623 (u kostela směrem Skoky a Veselíčko) v obci Dolní Újezd.

Termín uzavírky: od 1.6. do 30.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku 890345 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891345, 891349, 920516, 920517, 920520 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap a dvou termínů:

 1.6. do 14.7.2020 – 1.etapa

15.7. do 30.8.2020 – 2.etapa

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek ve směru Skoky a nebude možné provádět otáčení autobusů v prostoru točny u kostela sv. Havla v Dolním Újezdě, pouze bude umožněn průjezd prostorem točny ve směru Veselíčko nebo Lipník n. B.

 

Spoje zmíněných linek budou vedeny v termínech obou etap po následujících objízdných trasách:

Linky 890345, 891345

dotčené spoje těchto linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Dolní Újezd,Skoky – dále po II/437 – s odbočením vlevo na místní komunikaci v Dolním Újezdě – s napojením na silnici III/4373 s obsluhou zastávky Dolní Újezd,rozc. – po III/43623 – zpět na silnici II/437 a dále ve svých trasách směr Lipník n. B.

Zastávka Dolní Újezd,kostel nebude těmito linkami obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Dolní Újezd,rozc.

 

Linka 891349 (sp.č.5 a 10)

Sp. č. 5 bude vedený po objízdné trase ze zastávky Dolní Újezd,Skoky – dále po II/437 – s odbočením vlevo na místní komunikaci v Dolním Újezdě – s napojením na III/4373 s obsluhou zastávky Dolní Újezd,rozc., odkud bude pokračovat jako zpětný sp. č. 10 – s napojením na III/43623 – zpět na II/437 Skoky a dále ve své trase směr Hlubočky.

Zastávka Dolní Újezd,kostel nebude těmito linkami obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Dolní Újezd,rozc.

 

Linka 920516

dotčené spoje této linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Veselíčko,Tupec,náves dále po III/43610 Dolní Újezd – místní komunikací přes autobusovou točnu, kde obslouží náhradní zastávku Dolní Újezd,kostel – s napojením na III/43623 – II/437 Skoky a dále ve svých trasách.

Zastávka Dolní Újezd,kostel nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna před domy č. p. 5 (směr Staměřice / Bohuslávky) a č. p. 43 (směr Veselíčko / Přerov) k náhradním označníkům.

 

Linka 920517

dotčené spoje této linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Veselíčko,Tupec,náves dále po III/43610 Dolní Újezd – místní komunikací přes autobusovou točnu, kde obslouží náhradní zastávku Dolní Újezd,kostel – s napojením na III/43623 – s odbočením na III/4373 do zastávky Dolní Újezd,rozc. a dále ve svých trasách.

Zastávka Dolní Újezd,kostel nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna před domy č. p. 5 (směr Staměřice / Bohuslávky) a č. p. 43 (směr Veselíčko / Přerov) k náhradním označníkům.

 

Linka 920520

Spoj č. 1 po obsloužení zastávky Dolní Újezd,rozc. neprovede závlek do zastávky Dolní Újezd,kostel, ale odbočí vlevo na III/43623 – II/437 a dále ve své trase směr Lipník n. B.

Spoj č. 6 po obsloužení zastávky Lipník n.Bečvou,Trnávka bude vedený dále po II/437 – s odbočením vpravo na souběžnou místní komunikaci u Dolního Újezdu – s odbočením vlevo na III/4373 s obsluhou zastávky Dolní Újezd,rozc., odkud bude pokračovat jako zpětný sp. č. 11 – s napojením na III/43623 – zpět na II/437 a dále ve své trase  směr Lipník n. B.

Spoj č. 21 bude začínat ze zastávky Dolní Újezd,rozc. – s napojením na III/43623 – II/437 a dále ve své trase směr Lipník n. B.

Zastávka Dolní Újezd,kostel nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Dolní Újezd,rozc.