Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43616 v obci Čelechovice

Změna v autobusové dopravě
3. 4. 2023 0:00 - 4. 6. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43616 v obci Čelechovice

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnice III/43616 v obci Čelechovice.

Termín uzavírky: od 3. 4. 2023 do 4. 6. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920513 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou do obce vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice III/43615 – silnice III/43616 (první odbočení od Nelešovic) – po silnici III/43616 do Čelechovic ke Kapli sv. Antonína a sv. Vendelína, kde se autobusy otočí v prostoru křižovatky (případně se otočí v prostoru u Kulturního domu) a po obsloužení náhradou přemístěné zastávky Čelechovice,náves budou pokračovat zpět na III/43615 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Čelechovice,náves nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 50 m dále k jednomu společnému náhradnímu označníku u místní kaple sv. Antonína a sv. Vendelína.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich mírným zpožděním přibližně do 5 minut.