Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43515 v obci Císařov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 7. 2021 0:00 - 12. 9. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice III/43515 v obci Císařov

Z důvodu stavebních prací na opravě vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/43515 mezi obcemi Císařov a Citov.

Termín uzavírky: od 29. 7. 2021 do 8. 9. 2021 12. 9. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920511 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/43515 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které se po obsluze zastávky Citov,Jednota otočí v prostoru křižovatky u kostela sv. Jiří a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/4347 Brodek u Přerova, ul. Tovární –  II/150 ul. 28.října, Masarykovo náměstí, ul. Vrchlického – II/150 Luková – Rokytnice – III/43515 Rokytnice – Císařov do zastávky Císařov,u křižovatky, kde se otočí v prostoru přilehlé křižovatky a budou pokračovat zpět po silnici III/43515 směr Rokytnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původní poloze bez omezení.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 511