Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43510 v místě žel. přejezdu v obci Blatec

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 3. 2019 - 7. 4. 2019

Úplná uzavírka silnice III/43510 v místě žel. přejezdu v obci Blatec

Z důvodu opravy železničního přejezdu nebude průjezdná silnice mezi obcí Blatec a obcí Charváty i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 22.3. do 7.4.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Tímto úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedené linky, která bude obousměrně vedena po objízdné trase ze zastávky Charváty,náves po silnici II/435 na Kocandu s odbočením na silnici III/4353 do Blatce, kde se otočí na návsi okolo místního pohostinství a kostela sv. Markéty a vrátí se zpět na silnici III/4353, odkud bude pokračovat dále dle platné licence.

Zastávka Blatec,náves bude přemístěna na náves vedle kostela sv. Markéty k náhradnímu označníku.

Vlivem objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním spojů uvedené linky cca do 5 minut.