Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43421 v obci Hlinsko

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
21. 9. 2023 0:00 - 20. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43421 v obci Hlinsko

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/43421 v obci Hlinsko.

Termín uzavírky: od 21. 9. 2023 do 20. 12. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 a 920944 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, kde provoz autobusů bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen semafory.

Pro spoje zmíněné linky 920522 bude zachována možnost otáčení před Hasičskou zbrojnicí u zastávky Hlinsko,pož.zbroj. po celou doby výstavby kanalizace.

 

V průběhu stavebních prací dojde k dočasnému omezení obsluhy zastávky Hlinsko,pož.zbroj. (směr Kladníky), která nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 20 m zpět ve směru jízdy na chodník v blízkosti RD č. p. 55 k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek úsekem stavby může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.