Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/445 ulice Zlatohorská ve Vrbně pod Pradědem na území Moravskoslezského kraje

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 5. 2024 0:00 - 15. 5. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/445 ulice Zlatohorská ve Vrbně pod Pradědem na území Moravskoslezského kraje

Z důvodu opravy dvojkolejné tratě dojde k úplné uzavírce silnice II/445 ulice Zlatohorská v místě železničního přejezdu ve Vrbně pod Pradědem na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 11. 5. 2024 do 15. 5. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

 Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následující objízdné trase:

Spoje č. 1 a č. 25 budou vedeny ze zastávky Vrbno p.Prad.,Mnichov,Dom.důch. po silnicích II/445  a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44520 Vrbno p. P. – II/451 ul. Jesenická – na silnici II/445 ul. Jesenická – okružní křižovatkou zpět na II/445 ul. Jesenická obslouží stávající zastávku Vrbno p.Prad.,centrum a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2 a č. 22 budou po obsluze zastávky Vrbno p.Prad.,Dřevokombinát vedeny po II/445 ul. Jesenická a dále jednosměrnou objízdnou trasou okružní křižovatkou zpět na II/445 ul. Jesenická – II/451 ul. Jesenická – III/44520 – II/445 do zastávky Vrbno p.Prad.,Mnichov,Dom.důch. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Vrbno p.Prad.,Dřevokombinát a Vrbno p.Prad.,centrum budou obsluhovány v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 – 7 minut.