Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37772 v obci Určice

Změna v autobusové dopravě
3. 8. 2020 - 11. 12. 2020

Úplná uzavírka silnice III/37772 v obci Určice

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37762 v obci Určice.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

3.8. – 1.11.2020 1. fáze – úplná uzavírka III/37772

2.11. – 11.12.2020 2. fáze – úplná uzavírka III/37772, dopravní omezení na III/37762 + provoz na SSZ

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu 3.8. – 1.11.2020 1. fáze – úplná uzavírka III/37772 (směr Alojzov)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 780410, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov – III/37762 – vpravo MK ul. Školní (okolo ZŠ) – nově zpevněná místní komunikace (bývalá polní cesta) – s napojením u točny na silnici III/37772 a dále ve své trase směr Alojzov dle licence.

Zastávka Určice,has.zbroj. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta ve směru Alojzov na chodník před dům č. p. 416, ve směru Určice – hřbitov do parkovacího zálivu naproti domu č. p. 500 k náhradním označníkům.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V termínu 2.11. – 11.12.2020 2. fáze – úplná uzavírka III/37772, dopravní omezení na III/37762 + provoz na semafory

Uvedeným úsekem silnice III/37772 nebude stále umožněn průjezd spojům dotčené linky 780410 za podmínek výše uvedených.

Uvedeným úsekem silnice III/37762 (směr Seloutky) bude umožněn průjezd spojům dotčených linek 780409 a 780410 okolo pracovního místa po volné části vozovky.

Silniční provoz bude řízený semafory.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet ke zpoždění spojů zmíněných linek cca do 5 minut.