Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37750 v obci Prostějovičky

Změna v autobusové dopravě
24. 8. 2020 - 27. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice III/37750 v obci Prostějovičky

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37750 a přilehlé autobusové točny v obci Prostějovičky.

Termín uzavírky: od 24.8. do 27.9.2020 9.9.2020 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, včetně nemožnosti otáčení autobusů na autobusové točně u „Kaple sv. Anny“. Spoje zmíněných linek budou v obci Prostějovičky vedeny po obousměrné objízdné trase z III/37750 „u hasičárny“ – po místní komunikaci „okolo rybníků“ (místní název Trávníky) až k domu č. p. 107, kde se otočí na přilehlém prostoru a vrátí se zpět na III/37750 a dále ve svých trasách.

Zastávka Prostějovičky,točna nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějovičky,čekárna.

Pro linku 780410, která přijíždí a odjíždí směr Alojzov po silnici III/37749 bude zastávka Prostějovičky,čekárna přemístěna cca o 40 m k domu č. p. 33 naproti hasičárně k náhradnímu označníku.