Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37321 Loštice – Obectov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 10. 2022 0:00 - 25. 11. 2022 23:59

Úplná uzavírka silnice III/37321 Loštice - Obectov

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37321 v úseku Loštice – Obectov.

Termín uzavírky: od 18. 10. 2022 do 25. 11. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890306, 933244, 933249 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: úplná uzavírka III/37321 Loštice – Obectov po autobusovou točnu – včetně BUS; úplná uzavírka III/37321 od autobusové točny směr Podolí – mimo BUS

Etapa 2: 18. 11. 2022 – 19. 11. 2022 úplná uzavírka III/37321 Loštice – Obectov– včetně BUS (pokládka povrchů)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: úplná uzavírka III/37321 Loštice – Obectov po autobusovou točnu – včetně BUS; úplná uzavírka III/37321 od autobusové točny směr Podolí – mimo BUS

Linka 890306

Spojům č. 4 a 5 linky 890306spojům č. 19 a 20 linky 933244 bude umožněn průjezd po volné části vozovky prostorem stavby.

Zastávka Bouzov,Obectov,pož.zbroj. bude obsluhována v původní poloze bez omezení.

Linka 933249

Uvedeným úsekem silnice III/37321 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ze zastávky Loštice,nám. po silnici II/635 ul. Olomoucká a dále obousměrnou objízdnou trasou II/635 Palonín –  III/37317 Červená Lhota – Hrabí – III/37320 Podolí, s obsluhou stávající náhradní zastávky Bouzov,Podolí,rozc.náves – III/37321 Obectov do zastávky Bouzov,Obectov,pož.zbroj., po její obsluze se otočí na přilehlé autobusové točně a budou vedeny po III/37321 do Podolí do zastávky Bouzov,Podolí,pož.zbroj. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 10 bude po obsluze zastávky Bouzov,Obectov,pož.zbroj. veden jednosměrnou objízdnou trasou III/37321 Podolí – III/37320 Bouzov zpět do zastávky Bouzov,nám., po její obsluze se otočí a bude veden stejnou trasou do zastávky Bouzov,Podolí,pož.zbroj. – III/37320 do stávající náhradní zastávky Bouzov,Podolí,rozc.náves – III/37320 – III/37317 Hrabí – Červená Lhota – II/635 Palonín a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bouzov,Obectov,pož.zbroj. bude obsluhována v původní poloze bez omezení.

Zastávka Bouzov,Podolí,rozc.náves bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky.


Etapa 2:  18. 11. 2022 – 19. 11. 2022 úplná uzavírka III/37321 Loštice – Obectov– včetně BUS (pokládka povrchů)

Uvedeným úsekem silnice III/37321 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890306

Spoj č. 4 bude začínat v zastávce Bouzov,Podolí,pož.zbroj. a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 5 nebude zajíždět do Obectova, ale po obsluze zastávky Bouzov,Podolí,roz.náves bude veden po II/635 do zastávky Bouzov,Podolí,pož.zbroj. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bouzov,Obectov,pož.zbroj. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 933244

Spoje č. 19 a 20 (jedou pouze v sudých týdnech) budou začínat / končit v zastávce Pouzov,Podolí,pož.zbroj.

Zastávka Bouzov,Obectov,pož.zbroj. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 933249

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Loštice,nám. po silnici II/635 ul. Olomoucká a dále obousměrnou objízdnou trasou II/635 Palonín –  III/37317 Červená Lhota – Hrabí – III/37320 Podolí, s obsluhou stávající náhradní zastávky Bouzov,Podolí,roz.náves a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 10 se po obsluze zastávky Bouzov,Podolí,pož.zbroj. manipulačně otočí a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou III/37320 Bouzov zpět do zastávky Bouzov,nám., po její obsluze se otočí a bude veden stejnou trasou do zastávky Bouzov,Podolí,pož.zbroj. – III/37320 do stávající náhradní zastávky Bouzov,Podolí,rozc.náves – III/37320 – III/37317 Hrabí – Červená Lhota – II/635 Palonín a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bouzov,Obectov,pož.zbroj. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Bouzov,Podolí,roz.náves bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky.

Manipulační otáčení autobusů bude prováděno po místní komunikaci okolo hasičské nádrže.

 

Na linku 933249 bude v průběhu obou etap vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 249