Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3731 v úseku Chudobín – Haňovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 6. 2020 - 21. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice III/3731 v úseku Chudobín – Haňovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/3731 v úseku Chudobín – Haňovice.

Termín uzavírky: od 8.6. do 21.8.2020 14.8.2020 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890304, 890307, 890309 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující obousměrné objízdné trase:

po obsloužení náhradní zastávky Haňovice,ZD na chodníku u prostoru křižovatky III/3732 a III/3731 se otočí v prostoru vedle hlavní brány do areálu ZD a budou pokračovat zpět po III/3732 – III3733 Nasobůrky – II/635 (podjede D35)  – II/373 Chudobín do zastávky Litovel,Chudobín,pošta (na silnici II/373) a dále ve svých trasách.

Spoje, které navíc provádí závlek do Haňovic budou po obsloužení zastávky Haňovice,náves a otočení, vedeny po výše uvedené objízdné trase.

Zastávka Haňovice,ZD nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta na chodník u křižovatky silnic III/3732 s III/3731 k náhradnímu označníku. Náhradní zastávka bude obsluhována pro oba směry.

Zastávka Litovel,Chudobín,pošta na silnici III/3731 nebude obsluhována bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných JŘ.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 minut.