Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3697 u obce Jindřichov, MČ Pusté Žibřidovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 7. 2022 0:00 - 5. 11. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/3697 u obce Jindřichov, MČ Pusté Žibřidovice

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/3697 v místě mostu ev. č. 3697-8 u obce Jindřichov, místní část Pusté Žibřidovice.

Termín uzavírky: od 18. 7. 2022 do 31. 10. 4. 11. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930220 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou ukončeny ve směru od Šumperku v zastávce Jindřichov,Pusté Žibřidovice,konečnáve směru od Hanušovic / Branné / Habartic v zastávce Jindřichov,žel.st.

Přesné úpravy spojů č. 1, 11, 18, 20, 4, 5, 8 a zavedení nových spojů č. 401, 402, 404 a 405 budou zapracovány do připravovaného výlukového jízdního řádu. 


Dopravní obslužnost v úseku Jindřichov – Pusté Žibřidovice bude zajišťovat smluvní dopravce zhotovitele po silnicích III/3697 – III/36911 – II/369 s obsluhou zastávek Jindřichov,žel.st.Jindřichov,Pusté Žibřidovice,kostel (v náhradní poloze) – Jindřichov,Pusté Žibřidovice,konečná

Zastávka Jindřichov,Pusté Žibřidovice,kostel nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 50 m blíže ke křižovatce se silnicí III/36911. 


K zajištění přestupových vazeb ze smluvní dopravy zhotovitele na linku VLD 930220 budou sloužit zastávky:

  • směr Hanušovice / Branná / Habartice zastávka Jindřichov,žel.st.
  • směr Šumperk zastávka Jindřichov,Pusté Žibřidovice,konečná

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 220