Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36916 v úseku Ruda n. M. – Hrabenov

Změna v autobusové dopravě
16. 3. 2020 - 31. 7. 2020

Úplná uzavírka silnice III/36916 v úseku Ruda n. M. – Hrabenov

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice III/36916 v úseku Ruda n. M. – Hrabenov bude silniční provoz omezen i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 16.3. do 31.7.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930202 a 930219 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky „mimo BUS“, až do pokládky ložných a obrusné vrstvy. Samotná pokládka živičných vrstev se bude realizovat v zatím blíže neurčeném termínu s předpokladem 3 – 4 týdnů za úplné uzavírky „včetně BUS“.

 

Během současných stavebních prací, které budou probíhat na několika místech v uvedeném úseku, bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo „posuvného pracovního místa“ po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


V průběhu úplné uzavírky „včetně BUS“ budou spoje zmíněných linek vedeny ze zastávky Šumperk,Temenice,Hasičský dům po obousměrné objízdné trase po silnicích  III/36916 Šumperk / Temenice – III/36914 Bohdíkov – III/36914a Komňátka – II/369 Alojzov – do zastávky Ruda n.Mor.,žel.st. a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky Ruda n.Mor.,Hrabenov,rozc. k myslivně; Ruda n.Mor.,Hrabenov,hor.konec; Ruda n.Mor.,Hrabenov,kaple; Ruda n.Mor.,Hrabenov,obchod a Ruda n.Mor.,Hrabenov,dol.zast. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Přesný termín úplné uzavírky „včetně BUS“ bude oznámen v předstihu. Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řady.