Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36916 v úseku Ruda n. M. – Hrabenov

Změna v autobusové dopravě
16. 3. 2020 - 30. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice III/36916 v úseku Ruda n. M. – Hrabenov

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice III/36916 v úseku Ruda n. M. – Hrabenov bude silniční provoz omezen i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 16.3. do 31.8.2020 30.9.2020 (prodloužení termínu) 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930202 a 930219 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

V termínu 16.3. – 21.6.2020 úplná uzavírka mimo BUS – současný stav, přípravné práce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojů zmíněných linek stavebním úsekem okolo „posuvného pracovního místa“ vždy po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení, dle platných jízdních řádů.


Navýšení stavebních prací při úplné uzavírce včetně BUS, práce jsou rozděleny do dvou termínů:

22.6. – 21.8.2020 úplná uzavírka včetně BUS – pokládka

22.8. – 31.8.2020 úplná uzavírka mimo BUS – dokončovací práce

1.9.30.9.2020 částečná uzavírka mimo BUS – dokončovací práce

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 22.6. – 21.8.2020 úplná uzavírka včetně BUS – pokládka

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,Temenice,Hasičský dům po III/36916 Šumperk / Temenice – III/36914 Bohdíkov – III/36914a Komňátka – II/369 Alojzov – do zastávky Ruda n.Mor.,žel.st. a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky Ruda n.Mor.,Hrabenov,rozc. k myslivně; Ruda n.Mor.,Hrabenov,hor.konec; Ruda n.Mor.,Hrabenov,kaple; Ruda n.Mor.,Hrabenov,obchod a Ruda n.Mor.,Hrabenov,dol.zast. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením dle návrhu žadatele.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

 

V termínu 22.8.30.9.2020 úplná a částečná uzavírka mimo BUS – dokončovací práce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojů zmíněných linek stavebním úsekem okolo „posuvného pracovního místa“ vždy po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení, dle platných jízdních řádů.