Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Stařechovice – Služín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
26. 6. 2023 0:00 - 4. 8. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Stařechovice – Služín

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/36635 v úseku Stařechovice – Stařechovice, místní část Služín.

Termín uzavírky: od 26. 6. 2023 do 4. 8. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780440, 780441 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 781441 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

  • 1. etapa: 26. 6. 2023 – 13. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Stařechovice – křižovatka s místní komunikací směr Lutotín – včetně BUS
  • 2. etapa: 14. 7. 2023 – 30. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Služín – křižovatka s místní komunikací směr Lutotín – včetně BUS
  • 3. etapa: 31. 7. 2023 –  4. 8. 2023 úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Stařechovice – Služín – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude střídavě, případně zcela umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdných trasách:

 

V termínu 1. etapa: 26. 6. 2023 – 13. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Stařechovice – křižovatka s místní komunikací směr Lutotín – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou po obsluze stávající zastávky Kostelec na Hané,sokolovna vedeny obousměrnou objízdnou trasou silnicí II/366 (směr Hluchov) – s odbočením (u obce Lutotín) vpravo na účelovou komunikaci, po účelové komunikaci s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Stařechovice – na silnici III/36635 (Služín) do stávající zastávky Stařechovice,Služín a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Stařechovice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 800 m dále ve směru Služín na účelovou komunikaci ke křižovatce se silnicí III/36635 k náhradním označníkům. 


V termínu 2. etapa: 14. 7. 2023 – 30. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Služín – křižovatka s místní komunikací směr Lutotín – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou po obsluze stávající zastávky Stařechovice vedeny obousměrnou objízdnou trasou silnicí III/36635 (úsekem stavby z 1. etapy) – vlevo na účelovou komunikaci s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Stařechovice,Služín – na silnici II/366 (Hluchov) – III/36631 (Čechy p. K.) s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Čechy p.Kosířem,pošta – III/36635 a dále ve svých trasách směr Pěnčín dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněné linky 441, které jsou ukončeny či začínají v zastávce Čechy p.Kosířem,pošta budou manipulační otáčení autobusů provádět „u křížku“ na konci obce směr Pěnčín.

 

Zastávka Stařechovice,Služín nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále ve směru Stařechovice na účelovou komunikaci ke křižovatce se silnicí III/36635 k náhradním označníkům.

Zastávka Čechy p.Kosířem,pošta nebude linkami 440 a 441 obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m dále do prostoru křižovatky k náhradním označníkům, ve směru Pěnčín před domem č. p. 101; ve směru Služín na chodníku (před kapličkou) naproti domu č. p. 290.

Zastávka Čechy p.Kosířem,sokolovna nebude linkami 440 a 441 obousměrně obsluhována bez náhrady. 


V termínu 3. etapa: 31. 7. 2023 – 4. 8. 2023 úplná uzavírka silnice III/36635 v úseku Stařechovice – Služín – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou po obsluze stávající zastávky Kostelec na Hané,sokolovna vedeny obousměrnou objízdnou trasou silnicí II/366 (směr Hluchov) s náhradní obsluhou zastávky Bílovice-Lutotín,Lutotín,rozc. – II/366 (Hluchov) – III/36631 (Čechy p. K.) s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Čechy p.Kosířem,pošta – III/36635 a dále ve svých trasách směr Pěnčín dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněné linky 441, které jsou ukončeny či začínají v zastávce Čechy p.Kosířem,pošta budou manipulační otáčení autobusů provádět „u křížku“ na konci obce směr Pěnčín.

 

Zastávka Čechy p.Kosířem,pošta nebude linkami 440 a 441 obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m dále do prostoru křižovatky k náhradním označníkům, ve směru Pěnčín před domem č. p. 101; ve směru Služín na chodníku (před kapličkou) naproti domu č. p. 290.

Zastávky Stařechovice a Stařechovice,Služín nebudou obousměrně obsluhovány v původních polohách s náhradou ve stávající zastávce Bílovice-Lutotín,Lutotín,rozc. na silnici II/366 (Kostelec n. H. – Hluchov).

Zastávka Čechy p.Kosířem,sokolovna nebude linkami 440 a 441 obousměrně obsluhována bez náhrady.


Na zmíněné linky bude nutné v každém termínu „2. etapa“ a „3. etapa“ vypracovat pozměněné výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 440Linka 441