Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36635 v obci Pěnčín

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 9. 2022 0:00 - 30. 11. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36635 v obci Pěnčín

Z důvodu pokládky živičných povrchů vozovky po vybudování kanalizační sítě a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/36635 v obci Pěnčín.

Termín uzavírky: od 12. 9. 2022 do 30. 11. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780437, 780439, 780440, 780441, 780442 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou úseků a termínů:

Fáze 1: 12.  9. 2022 – 30. 11. 2022 úplná uzavírka silnice III/36635 od křižovatky se silnicí III/4487 (směr Ludéřov) po křižovatku se silnicí III/36630 (směr Přemyslovice)

Fáze 2: 17.10. 2022 – 27. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/36635 od křižovatky se silnicí III/4487 (směr Ludéřov) po křižovatku se silnicí III/36630 (směr Přemyslovice) a dále na silnici III/36635 směr OÚ a Laškov

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Fáze 1: 12. 9. 2022 – 30. 11. 2022 úplná uzavírka silnice III/36635 od křižovatky se silnicí III/4487 (směr Ludéřov) po křižovatku se silnicí III/36630 (směr Přemyslovice)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780439

Spoje ze / ve směru Budětsko obslouží zastávky Laškov,Kandia,čekárnaLaškov,čekárna a dále z Laškova obousměrnou objízdnou trasou II/448 – III/4487 Pěnčín – III/36635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Pěnčín,ZŠ a budou pokračovat po III/36635 směr Čechy p. Kosířem, případně se otočí a po silnicích III/4487 – III/4488 – II/448 směr Ludéřov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Pěnčín,ObÚ nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Pěnčín,ZŠ.

Zastávky Laškov,KandiaPěnčín,Zastávka nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Spoje ze / ve směru Přemyslovice obslouží v Pěnčíně stávající zastávku Pěnčín,ObÚ a dále obousměrnou objízdnou trasou III/36635 – II/448 Kandia – II/448 Laškov s obsluhou stávající zastávky Laškov,čekárna a dále z Laškova po II/448:

  • spoje směr Ludéřov budou pokračovat po II/448 ve svých trasách dle platného jízdního řádu mimo další zajížďku do obce Pěnčín, bez obsluhy přemístěné zastávky Pěnčín,ZŠ.
  • spoje směr Čechy p. K. budou pokračovat po III/4487 Pěnčín – III/36635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Pěnčín,ZŠ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu

Vybrané spoje budu ukončeny či začínatpřemístěné zastávce Pěnčín,ZŠ.

 

Zastávka Pěnčín,ZŠ nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále do prostoru před hospodu U Kaple k náhradnímu označníku.

U této linky bude nutné pečlivě nastudovat platný výlukový jízdní řád.


Linka 780440

Spoje v Pěnčíně obslouží náhradou přemístěnou zastávku Pěnčín,ZŠ a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po III/4487 – II/448 Laškov do stávající zastávky Laškov,čekárna a dále ve svých trasách směr Kandia / Budětsko dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budu ukončeny či začínatpřemístěné zastávce Pěnčín,ZŠ.

 

Zastávka Laškov,Kandia,čekárna bude obousměrně obsluhována všemi spoji.

Zastávka Pěnčín,ZŠ nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále do prostoru před hospodu U Kaple k náhradnímu označníku.

Zastávky Pěnčín,ObÚ; Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,Tvar; Laškov,Kandia nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.


Linka 780441

Spoje v Pěnčíně obslouží náhradou přemístěnou zastávku Pěnčín,ZŠ a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po III/4487 – II/448 Laškov do stávající zastávky Laškov,čekárna a dále ve svých trasách směr Raková u Konice dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budu ukončeny či začínatpřemístěné zastávce Pěnčín,ZŠ.

 

Zastávka Pěnčín,ZŠ nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále do prostoru před hospodu U Kaple k náhradnímu označníku.

Zastávky Pěnčín,ObÚ; Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,Tvar; Laškov,Kandia,čekárnaLaškov,Dvorek nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.


Linka 780442

Spoje budou v Pěnčíně obsluhovat náhradou přemístěnou zastávku Pěnčín,ZŠ, kde se i otočí a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou zpět po III/4487 – II/448 Laškov do stávající zastávky Laškov,čekárna a dále ve svých trasách směr Raková u Konice dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Pěnčín,ZŠ nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále do prostoru před hospodu U Kaple k náhradnímu označníku.

Zastávky Pěnčín,ObÚ; Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,Tvar; Laškov,Kandia,čekárna nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Přestupní vazby cestujících mezi spoji zmíněných linek budou zajišťovány ve stávající zastávce Laškov,čekárna nebo přemístěné zastávce Pěnčín,ZŠ. 


Fáze 2: 17. 10. 2022 – 27. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/36635 od křižovatky se silnicí III/4487 (směr Ludéřov) po křižovatku se silnicí III/36630 (směr Přemyslovice) a dále na silnici III/36635 směr OÚ a Laškov

 

Linka 780439

Spoje ze / ve směru Přemyslovice budou ze zastávky Přemyslovice,sokolovna, kde se otočí, vedeny poslední možnou obousměrnou objízdnou trasou – zpět po III/36630 – II/366 Hluchov – III/36631 Čechy p. Kosířem – III/36635 Pěnčín s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Pěnčín,ZŠ, kde se otočí a budou pokračovat zpět směr Čech p. Kosířem, případně po obsluze zastávky budou pokračovat po III/4487 – III/4488 – II/448 směr Ludéřov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Ostatní spoje budou vedeny dle výše uvedeného při „Fázi 1“.

 

Zastávka Pěnčín,ZŠ nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále do prostoru před hospodu U Kaple k náhradnímu označníku.

Zastávky Pěnčín,ObÚ; Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,Tvar; Laškov,Kandia nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Linky 780440, 780441, 780442

Spoje budou vedeny dle výše uvedeného při „Fázi 1“.  


Jedinou obsluhovanou zastávkou v obci Pěnčín bude přemístěná zastávka Pěnčín,ZŠ.


Přestupní vazby cestujících mezi spoji zmíněných linek budou zajišťovány v zastávce Laškov,čekárna nebo přemístěné zastávce Pěnčín,ZŠ.


Z provozních důvodu dojde k úpravám i u spojů č. 1 a 2 na lince 780437 dopravce ARRIVA autobusy a.s. v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 437Linka 439Linka 440Linka 441Linka 442