Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36620

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 7. 2018 - 31. 10. 2018

ul.Jiráskova, Konice - úplná uzavírka silnice III/36620

Od 9. července 2018 do 31.srpna 2018 se uskuteční úplná uzavírka silnice III/36620 – ulice Jiráskova v Konici.

 

Práce na opravě vodovodu budou realizovány ve dvou etapách:

I.etapa – 9.7. – 31.8.2018 úplná uzavírka od křižovatky s ulicí Vodní po konec Konice ve směru na Šubířov. Po dobu uzavírky pojedou linky 780443, 780444, 780445 a 780446 po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Konice, autobusové stanoviště po ulicích Chmelnice, Bídov a silnici II/373 k obci Runářov. Před obcí po odbočení vpravo na „spojku“ se silnicí III/36620. Dál po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. V termínu úplné uzavírky bude zastávka Konice, žel.st. zrušena bez náhrady. 

II.etapa – 1.9. – 31.10.2018 částečná uzavírka. Provoz bude veden po volné polovině komunikace a bude řízen světelnou signalizací. V době prací v prostoru autobusové zastávky Konice, žel.st. bude zastávka přemístěna na náhradní místo na ulici Jiráskova a v termínu částečné uzavírky bude obsluhována dle JŘ.

 

Dotčené linky (dopravce ARRIVA MORAVA):

780443 Konice – Jednov – Skřípov – Konice

780444 Konice – Skřípov – Horní Štěpánov

780445 Konice – Šubířov – Jevíčko – Konice

780446 Konice – Kladky – Vysoká