Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31233 v obci Jakubovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2024 0:00 - 7. 6. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31233 v obci Jakubovice

Z důvodu opravy povrchu vozovky po výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/31233 v obci Jakubovice.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2024 do 7. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930219, 932273, 932283 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 1. 4. 2024 do 3. 4. 2024 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby.


V termínu od 4. 4. 2024 do 7. 6. 2024

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 930206, 932283

Spoje budou vedeny ze zastávky Bušín,hřbitov obousměrnou objízdnou trasou po I/11 – III/31233 Jakubovice do zastávky Jakubovice,kostel, poté se otočí a bude pokračovat po III/31233 s obsluhou zastávky Jakubovice,hor.konec a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Jakubovice,rozc. nebude  obsluhována bez náhrady.

 

Linka 932273

Spoj č. 3 bude veden ze zastávky Janoušov,u Mezníku po III/31231 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31231 – I/11 – III/31233 Jakubovice do zastávky Jakubovice,kostel, poté se otočí a bude pokračovat po III/31233 s obsluhou zastávky Jakubovice,hor.konec a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoj č. 2, 8, 11 se po obsluze zastávky Jakubovice,kostel otočí a budou pokračovat po III/31233 – I/11 do zastávky Bušín,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Jakubovice,rozc. nebude spoji č. 2, 8, 11 obsluhována bez náhrady.

 

Linka 930219

Spoje budou ze zastávky Bušín,hřbitov vedeny obousměrnou objízdnou trasou po I/11 – III/31233 Jakubovice do zastávky Jakubovice,kostel, poté se otočí a budou pokračovat po III/31233 – I/11 směr Bušín – III/31231 do zastávky Jakubovice,rozc. – III/31231 do zastávky Bušín,Hartíkov,rozc. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bušín,hřbitov bude spoji č. 13, 2, 6 obsluhována i na objízdné trase pouze pro výstup.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaných výlukových jízdních řádů.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 206Linka 219Linka 273Linka 283