Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/05510 v obci Čechy

Změna v autobusové dopravě
11. 5. 2020 - 20. 6. 2020

Úplná uzavírka silnice III/05510 v obci Čechy

Z důvodu pokládky živičných povrchů vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/05510 v obci Čechy (směr Domaželice).

Termín uzavírky: od 11.5. do 20.6.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920941 a 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Domaželice,škola po silnici III/01861 na silnici II/150 „obchvat“ s odbočením na silnici III/05510 do Čech, kde se otočí a po silnicích III/05510 zpět na II/150 směr Přerov. Otáčení autobusů bude probíhat v prostoru křižovatky silnic III/05510 a II/150I (v blízkosti OÚ).

Zastávka Čechy,náves bude po celou dobu obousměrně zrušena v původní poloze s náhradou před budovou obecního úřadu Čechy č.p.30.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 min.

 

UPOZORŇUJEME: V průběhu stavebních prací nebudou do obce Čechy zajíždět autobusové linky 943941 Vsetín – Bystřice p. Hostýnem – Holešov/Přerov a 947941 Vsetín – Bystřice p. Hostýnem – Přerov, dopravce ČSAD Vsetín a.s.