Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/0462 v Brodku u Prostějova

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 6. 2020 - 4. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice III/0462 v Brodku u Prostějova

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/0462 v místě mostu ev. č. 0462-6 přes potok Brodečka v Brodku u Prostějova.

Termín uzavírky: od 1.6. do 20.9.2020 4.10.2020 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780406, 780407, 780408, 780409 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Předmětná uzavírka značně zkomplikuje dopravní obslužnost v regionu městyse Brodku u Prostějova zmíněnými autobusovými linkami. Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780406

bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Brodek u Prostějova – po otočení na silnici III/0462 Dobrochov – s odbočení za Dobrochovem na silnici III/37746 Otaslavice do zastávky Otaslavice,pošta a dále ve svých trasách.

Sp. č. 12 nebude zajíždět do Ondratic. Obsluhu zastávek Ondratice,dol.konec a Ondratice,obec zajistí nové spoje č. 18 a 19, které budou zavedeny v rámci výlukového jízdního řádu.

Zastávka Brodek u Prostějova,zámek nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávky Brodek u Prostějova,křiž. a Otaslavice,transformátor nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady, kromě nově zavedených spojů č.18 a 19.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780407

bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Brodek u Prostějova – po otočení na silnici III/0462 směr Dobrochov – okružní křižovatka – napojení na D46 – EXIT 7 Drysice s odbočením na II/428 – III/0462 Drysice – III/43310 Želeč do zastávky Želeč,křiž. a Želeč a dále ve svých trasách.

Zastávka Želeč,křiž. na silnici III/43311 (směr Brodek u PV) nebude obousměrně obsluhována touto linkou s náhradou ve stejnojmenné zastávce Želeč,křiž. na silnici III/43310, která je pouze v jednom směru zastávky Želeč.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780408

V důsledku nadměrné četnosti spojů vedených různými směry do nebo z Brodku u Prostějova, je nutné řádně si prostudovat výlukový jízdní řád této linky. Níže je uvedený základní popis změn v připravovaném výlukovém jízdním řádu.

Úseku Brodek u Prostějova – Želeč

Vybrané spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Brodek u Prostějova – po otočení na silnici III/0462 směr Dobrochov – okružní křižovatka – napojení na D46 – EXIT 7 Drysice s odbočením na II/428 – III/0462 Drysice – III/43310 Želeč do zastávky Želeč,křiž. a Želeč a dále ve svých trasách.

Zastávka Želeč,křiž. na silnici III/43311 (směr Brodek u PV) nebude obousměrně obsluhována touto linkou s náhradou ve stejnojmenné zastávce Želeč,křiž. na silnici III/43310, která je pouze v jednom směru zastávky Želeč.

Vybrané spoje budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Brodek u Prostějova – po otočení na silnici III/0462 směr Dobrochov – okružní křižovatka – napojení na D46 – EXIT 7 Drysice s odbočením na II/428 – III/0462 Drysice – III/43310 Želeč do zastávky Želeč,křiž. a Želeč a dále ve svých trasách.

Zastávka Želeč,křiž. na silnici III/43311 (směr Želeč) nebude jednosměrně obsluhována touto linkou s náhradou ve stejnojmenné zastávce Želeč,křiž. na silnici III/43310, která je pouze v jednom směru zastávky Želeč.

Úsek Brodek u Prostějova – Otaslavice / Ondratice / Sněhotice / Podivice

Spoje nebudou obsluhovat zastávku Brodek u Prostějova, ale budou obsluhovat pouze zastávku Brodek u Prostějova,křiž.

Úsek mezi zastávkami Brodek u Prostějova,křiž. – Brodek u Prostějova

Spoje mezi zastávkami Brodek u Prostějova,křiž. a Brodek u Prostějova budou vedeny po obousměrné objízdné trase III/37745 Otaslavice – III/37746 – III/0462 Dobrochov – Brodek u Prostějova.

Hlavní změny u stávajících spojů

Sp. č. 2 bude zrušený a vratný spoj č. 6 bude začínat až ze zastávky Brodek u Prostějova, s tím že nebude obsluhovat obec Želeč, tzn. neobslouží zastávky Želeč,křiž. a Želeč.

Sp. č. 5 obslouží zastávku Brodek u Prostějova,křiž. místo zastávky Brodek u Prostějova,zámek a dále bude pokračovat po objízdné trase III/37745 Otaslavice – III/37746 – III/0462 Dobrochov – Brodek u Prostějova do zastávky Brodek u Prostějova.

Sp. č. 7, 8, 12 nebudou obsluhovat zastávku Dobrochov, budou obsluhovat zastávku Brodek u Prostějova,křiž. místo zastávky Brodek u Prostějova.

Sp. č. 18 nebude obsluhovat obec Ondratice, tzn. neobslouží zastávky Ondratice,dol.konec a Ondratice,obec.

Sp. č. 34 bude obsluhovat zastávku Brodek u Prostějova,křiž. místo zastávek Brodek u Prostějova,zámek a Brodek u Prostějova. Po obsloužení zastávky Dobrochov odbočí na III/4337, kde se autobus otočí u kapličky a vrátí se zpět na III/0462 a dále ve své trase směr Prostějov.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780409 (pouze sp. č. 9, 10 a 17)

bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Brodek u Prostějova – po otočení na silnici III/0462 Dobrochov – s odbočení za Dobrochovem na silnici III/37746 Otaslavice do zastávky Otaslavice,pošta a dále ve svých trasách.

Zastávky Brodek u Prostějova,zámek a Otaslavice,transformátor nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Zmíněným úsekem je vedena i linka 810630 dopravce VYDOS-BUS a.s., která bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Brodek u Prostějova – po otočení na silnici III/0462 směr Dobrochov – okružní křižovatka – napojení na D46 – EXIT 7 Drysice s odbočením na II/428 – III/0462 Drysice – III/43310 Želeč do zastávky Želeč,křiž. a Želeč a dále ve své trase.

Zastávka Želeč,křiž. na silnici III/43311 (směr Brodek u PV) nebude obousměrně obsluhována touto linkou s náhradou ve stejnojmenné zastávce Želeč,křiž. na silnici III/43310, která je pouze v jednom směru zastávky Želeč.