Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/03557 ul. Nádražní a ul. Dr. Brzobohatého v Lipníku n. Bečvou

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
23. 10. 2023 0:00 - 12. 5. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/03557 ul. Nádražní a ul. Dr. Brzobohatého v Lipníku n. Bečvou

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/03557 ulice Nádražní a ulice Dr. Brzobohatého v Lipníku n. Bečvou.

Termín uzavírky: od 23. 10. 2023 do 22. 12. 2023 12. 5. 2024 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 891345, 920517, 920519, 920520, 920521, 920522, 920524, 920944 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky (ul. Nádražní a ul. Dr. Brzobohatého) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

  • Spoje využívající ul. Dr. Brzobohatého (linky 890345, 891345, 920517, 920520, 920522, 920524): II/437 ul. Osecká – ul. Jiráskova – ul. Svat. Čecha – ul. Na Kopečku – ul. Nádražní do zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st., kde se otočí a stejnou trasou zpět, případně dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.
  • Spoje využívající ul. Nádražní: ul. Svat. Čecha – ul. Na Kopečku – ul. Nádražní do zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st., kde se otočí a stejnou trasou zpět, případně dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Dočasné omezení na lince 345

Z důvodu nemožnosti průjezdu autobusů o délce 15 m křižovatkou ulic Svat. Čecha x Na Kopečku dojde k omezení obsluhy zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st. většinou spojů linky 891345. Náhradou budou tyto spoje obsluhovat zastávku Lipník n.Bečvou,Jiráskova.

Pouze vybrané spoje č. 29, 13, 9, 23, 32, 50, 24, 6, 58 linky 891345 a spoj č. 43 linky 890345 budou zajišťovat obsluhu zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st.

 

Autobusy NAD

V souběžném termínu od 25. 11. 2023 do 21. 12. 2023 je plánovaná výluka na žel. trati č. 271 v úseku Lipník n. B. – Hranice, při které dojde autobusy NAD k využívání výše uvedené objízdné trasy přes ul. Na Kopečku.


Na zmíněnou linku 891345 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 345