Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/03549 v obci Příkazy směr Hynkov – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 3. 2019 - 2. 8. 2019

Úplná uzavírka silnice III/03549 v obci Příkazy směr Hynkov - ZMĚNA

ZMĚNA OBJÍZDNÉ TRASY A OBSLUHY ZASTÁVKY!

Termín uzavírky: od 18.3. 2019 (změna od 22.5.2019) do 31.7.2019 

Uzavřeným úsekem je vedena linka 891392 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V důsledku postupu stavebních prací bude s platností od středy 22.5.2019 opět pro autobusy obousměrně průjezdný prostor křižovatky u „Pomníku padlým“ ve směru od cetra obce do Hynkova a zpět.

Spoje dotčené linky budou vedeny po změněné obousměrné objízdné trase v Příkazích z hlavní silnice II/635 odbočí na místní komunikaci u „Smírčího kříže“ a dále do centra obce s odbočením doprava u ZŠ po místní komunikaci směr křižovatka u „Pomníku padlým“ a dále zpět na silnici III/03549 směr Hynkov.

Autobusová zastávka Příkazy, pomník padlým bude obousměrně opět vrácena zpět do původní polohy.

Autobusová zastávka Příkazy, žel.st. na vedlejší silnici III/03549 bude stále obousměrně přemístěna na stejnojmennou zastávku na hlavní silnici II/635.

Vlivem objízdné trasy může docházet ke zpoždění spojů dotčené linky cca do 5 min.

 

—————————————————————————————————————–

Původní text popisu změn ve vedení autobusové dopravy:

Z důvodu výstavby kanalizace nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům dotčené linky, která bude vedena po obousměrné objízdné trase v Příkazích z hlavní silnice II/635 odbočí na místní komunikaci u „Smírčího kříže“ a dále do centra obce s odbočením doleva u ZŠ po místní kominikaci okolo Hanáckého skanzenu a dále po místní komunikaci „za humny“ s napojením u ZD zpět na silnici III/03549 směr Hynkov.

Zastávka Příkazy, žel.st. na vedlejší silnici III/03549 bude obousměrně přemístěna na stejnojmennou zastávku na hlavní silnici II/635.

Zastávka Příkazy, pomník padlým bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku o cca 450m zpět do centra obce na místní komunikaci naproti pošty.

Vlivem objízdné trasy může docházet ke zpoždění spojů dotčené linky cca do 5 min.

V závislosti na postupu stavebních prací, kdy se opět pro autobusy zprůjezdní prostor křižovatky u „ Pomníku padlým“ směr Hynkov bude zastávka Příkazy, pomník padlým vrácena zpět do původní polohy. Tato změna bude oznámena s předstihem.