Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/570 v úseku Lutín – Hněvotín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2022 0:00 - 18. 12. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/570 v úseku Lutín – Hněvotín

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/570 v úseku Lutín – Hněvotín.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2022 do 18. 12. 2022 16. 12. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 890370, 890372 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891370, 891371, 891372, 891378 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780439

Spoje (mimo sp. č. 9) budou ze zastávky Olomouc,Fakultní nem. vedeny obousměrnou objízdnou trasou I/46 ul. Brněnská, Olomouc – mimo Hněvotín – D46 – EXIT 33 – III/5707 Olšany u Prostějova – III/44928 – III/57011 ul. Jana Sigmunda, Lutín s obsluhou stávající zastávky Lutín,Sigmanáhradní obsluhou přemístěné zastávky Lutín,Neptun – II/570 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hněvotín,WANZLHněvotín,nám. nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Lutín,Neptun nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 30 m dále do parkovacích zálivů v ul. Jana Sigmunda k náhradním označníkům směr Olomouc u pošty, směr Luběnice u nákupního střediska Hruška.

 

Spoj č. 9 bude po obsluze přemístěné zastávky Lutín,Neptun a stávající zastávky Lutín,Sigma veden objízdnou trasou v Lutíně III/57011 ul. Jana Sigmunda – III/57011 Olšany u Prostějova – III/44928 – III/5709 Hněvotínnáhradní obsluhou přemístěné zastávky Hněvotín,nám. – okružní křižovatka II/570 a dále ve své trase směr Olomouc dle platného jízdního řádu.

Zastávka Lutín,Neptun (směr Olomouc) nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 30 m dále do parkovacího zálivu u pošty v ul. Jana Sigmunda k náhradnímu označníku.

Zastávka Hněvotín,nám. (směr Olomouc) nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 120 m dále před okružní křižovatku na silnici III/5709 do parkovacího zálivu k náhradnímu označníku.


Linky 890370, 890372, 891370, 891371, 891372, 891378

Spoje budou po obsluze přemístěné zastávky Lutín,Neptun, případně stávající zastávky Lutín,Sigma vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Lutíně III/57011 ul. Jana Sigmunda – III/57011 Olšany u Prostějova – III/44928 – III/5709 Hněvotínnáhradní obsluhou přemístěné zastávky Hněvotín,nám. (pouze ve směru Topolany nebo Olomouc) – okružní křižovatka II/570 a dále ve svých trasách směr Topolany nebo Olomouc dle platných jízdních řádů.

Zastávka Lutín,Neptun nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 30 m dále do parkovacích zálivů v ul. Jana Sigmunda k náhradním označníkům směr Olomouc u pošty, směr Luběnice / Slatinice u nákupního střediska Hruška.

Zastávka Hněvotín,nám. (směr Topolany / Olomouc) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 120 m dále před okružní křižovatku na silnici III/5709 do parkovacího zálivu k náhradnímu označníku.

Zastávka Hněvotín,nám. (směr Lutín) bude obsluhována v původní poloze bez omezení.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády (s platností pouze do 10. 12. 2022 – konec celostátní platnosti jízdních řádů 2021 / 2022), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

V termínu od 11. 12. 2022 do 16. 12. 2022 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 370Linka 371Linka 372Linka 378Linka 439