Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/456 v Žulové

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
26. 5. 2023 0:00 - 13. 6. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/456 v Žulové

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice II/456 v místě žel. přejezdu P4352 ve městě Žulová.

Termín uzavírky: od 26. 5. 2023 do 13. 6. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950118, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 950118, 950121, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Vybrané spoje budou ukončeny v Černé Vodě na parkovišti před kulturním domem, kde se otočí, obslouží stávající zastávku Černá Voda,kult.dům a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po II/456 Stará Červená Voda – III/4563 Vidnava – II/457 ul. 9. května, Vidnava – III/4539 Velká Kraš – Kobylá n. Vidnávkou – Žulová, MČ Tomíkovice – I/60 ul. Hlavní, Žulová do zastávky Žulová aut.st.

Vybrané spoje budou z Černé Vody pokračovat ve své trase po II/456 směr Žulová až do zastávky Černá Voda,u Ševčíků, kde se otočí a vrátí stejnou trasou zpět.

Vybrané spoje budou z Černé Vody pokračovat ve své trase po II/456 s obsluhou nácestných zastávek až do Žulové, kde za mostem přes Vidnávku odbočí vlevo na provizorní točnu BUS do náhradní zastávky Žulová,nad žel.st., kde budou ukončeny.

 

Zastávka Žulová,nad žel.st. bude pro spoje vedené z/do Černé Vody přemístěna do prostor nákladové rampy ve směru na Vápennou, kde bude probíhat i otáčení BUS.

Zastávka Žulová,aut.st. bude obsluhována pouze vybranými spoji dle platných výlukových jízdních řádů.

 

V důsledku zajištění přestupových vazeb dojde k úpravám spojů i na lince 950119.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Autobusová zastávka Žulová,nad žel.st. bude ve směru na Jeseník obsluhována linkami 950117, 950118, 950120, 950126 po celou dobu uzavírky, více informací viz přepravní opatření.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 118Linka 119Linka 121