Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/456 v úseku Velké Kunětice – Stará Červená Voda

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 7. 2023 0:00 - 30. 11. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/456 v úseku Velké Kunětice – Stará Červená Voda

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/456 v místě mostu ev. č. 456-010 v úseku mezi obcemi Velké Kunětice – Stará Červená Voda.

Termín uzavírky: od 20. 7. 2023 do 15. 12. 2023 28. 11. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950118, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 20. 7. 2023 do 23. 7. 2023

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 950119 a 950121 po volné části vozovky.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu od 24. 7. 2023 do 28. 11. 2023

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 950119 a 950121, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 950119

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Velkých Kunětic po II/457 Vidnava do stávající zastávky Vidnava,nám., ve které bude linka ukončena. Vybrané spoje budou z této zastávky pokračovat dále po III/4563 Stará Červená Voda do stávající zastávky Stará Červ.Voda,ObÚ s obsluhou všech nácestných zastávek dle platného jízdního řádu.

Zastávky Vidnava,Stachlovice,osada; Stará Červ.Voda,statek; Stará Červ.Voda,č.170; Stará Červ.Voda,ObÚ budou obsluhovány vybranými spoji této linky.

 

Linka 950121

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Velkých Kunětic po II/457 Vidnava – III/4563 Stará Červená Voda do stávající zastávky Stará Červ.Voda,ObÚ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu. Tyto spoje budou zajišťovat obslužnost nácestných zastávek na objízdné trase v úseku Vidnava – Stará Červená Voda.

Zastávky Vidnava,nám.; Vidnava,Stachlovice,osada; Stará Červ.Voda,statek; Stará Červ.Voda,č.170 budou mimořádně obsluhovány vybranými spoji této linky.

 

Linka 950118

Z důvodu zajištění přestupových vazeb cestujících dojde k úpravám u vybraných spojů i této linky, která není samotnou úplnou uzavírkou přímo dotčena.

Autobusová zastávka Stará Červ.Voda,hřbitov, která se nachází před úsekem plánované uzavírky, není s současné době obsluhována žádnými spoji zmíněných linek.


Na zmíněné linky budou i v prodlouženém termínu s platností od 18. 11. 2023 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 118Linka 119Linka 121