Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
6. 4. 2020 - 31. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka.

Termín uzavírky: od 6.4. do 31.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890326, 890335 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Od 6.4. do 19.4.2020 celý úsek stavby Uničov – Dlouhá Loučka

Uvedeným úsekem úplné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky okolo „pracovního místa“.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


Od 20.4. do 26.7.2020 – Na základě změny v postupu stavebních prací dochází k uzavření 1. části stavebního úseku včetně autobusových linek.

Úsek stavby Horní Sukolom (od křižovatky u hospody) – Dlouhá Loučka stále mimo BUS

Uvedeným úsekem úplné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky okolo „pracovního místa“.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Úsek stavby Uničov – Dolní Sukolom – Horní Sukolom (po křižovatku u hospody) včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 890324 a 890326, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/449 v Horní Sukolomi – na III/4493 – II/446 Nová DědinaUničov ul. Šumperská, kde obslouží náhradní zastávku Uničov,Dolní Sukolom,rest. a dále ve svých trasách.

Zastávka Uničov,Dolní Sukolom,rest. bude obousměrně přemístěna o cca 1 km na silnici II/446 (ul. Šumperská, Uničov) před křižovatku se silnicí II/449 k náhradnímu označníku.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 7 minut.

 

Při realizaci tohoto úseku dojde i k omezení vedení spojů zmíněných linek, které jsou vedeny ze / do zastávky Uničov,UNEX po silnici III/44416 přímo přes Dolní Sukolom. Tyto spoje budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Linka 890326 (pouze sp. č. 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 2, 12, 22, 26, 32, 36)

budou vedeny ze zastávky Uničov,UNEX po obousměrné objízdné trase po silnici III/44416 – zpět na II/444 Brníčko, Uničov ul. Šternberská – II/446 Uničov ul. Šumperská – do dalších nácestných zastávek ve stávající trase, případně s napojením na výše uvedenou objízdnou trasu.

Linka 890335 (pouze sp. č. 30)

bude veden ze zastávky Uničov,UNEX po objízdné trase po silnici III/44416 – zpět na II/444 Brníčko, Uničov ul. Šternberská – II/446 Uničov ul. Šumperská – do zastávky Uničov,Šumperská – po otočení dále ve stávající trase směr Uničov,aut.st.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 minut.

 

Na zmíněnou linku 890326 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněna obslužnost jednotlivých zastávek, vedení spojů a jejich časová poloha, viz níže pod článkem.


Od 27.7. do 31.8.2020 – Na základě změny v postupu stavebních prací dochází k uzavření 2. části stavebního úseku včetně autobusových linek.

 

Úsek Dlouhá Loučka – Horní Sukolom (před křiž. s III/4493 u hospody) včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 890326, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/449 v Dlouhé Loučce na III/4492, kde obslouží náhradní zastávku Dlouhá Loučka,u spálené hospody – dále po III/4492 do Šumvaldu – III/44629 – II/446 – III/4493 Horní Sukolom, kde obslouží náhradní zastávku Uničov,Horní Sukolom,rest. – zpět na silnici II/449 a dále ve svých trasách.

Zastávka Dlouhá Loučka,u spálené hospody bude obousměrně přemístěna o cca 100 m zpět na silnici III/4492 směr Šumvald – za křižovatku s II/449 k náhradnímu označníku.

Zastávka Uničov,Horní Sukolom,rest. bude obousměrně přemístěna o cca 40 m dále na silnici III/4493 u domů č. p. 2 a č. p. 50 k náhradnímu označníku.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 10 minut.

 

Úsek Horní Sukolom (od křiž. s III/4493 u hodpody) – Dolní Sukolom – Uničov opět mimo BUS

Uvedeným úsekem úplné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po nově zrekonstruované vozovce.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Na zmíněnou linku 890326 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněna obslužnost jednotlivých zastávek, vedení spojů a jejich časová poloha, viz níže pod článkem.