Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
6. 4. 2020 - 31. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka.

Termín uzavírky: od 6.4. do 31.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890326, 890335 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Od 6.4. do 19.4.2020 celý úsek stavby Uničov – Dlouhá Loučka

Uvedeným úsekem úplné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky okolo „pracovního místa“.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


Na základě změny v postupu stavebních prací dochází k uzavření části stavebního úseku včetně autobusových linek.

Od 20.4. do 31.8.2020 úsek stavby Horní Sukolom (od křižovatky u hospody) – Dlouhá Loučka stále mimo BUS

Uvedeným úsekem úplné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky okolo „pracovního místa“.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Od 20.4. do 31.8.2020 úsek stavby Uničov – Dolní Sukolom – Horní Sukolom (po křižovatku u hospody) včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 890324 a 890326, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/449 v Horní Sukolomi – na III/4493 – II/446 Nová DědinaUničov ul. Šumperská, kde obslouží náhradní zastávku Uničov,Dolní Sukolom,rest. a dále ve svých trasách.

Zastávka Uničov,Dolní Sukolom,rest. bude obousměrně přemístěna o cca 1 km na silnici II/446 (ul. Šumperská, Uničov) před křižovatku se silnicí II/449 k náhradnímu označníku.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 7 minut.

 

Při realizaci tohoto úseku dojde i k omezení vedení spojů zmíněných linek, které jsou vedeny ze / do zastávky Uničov,UNEX po silnici III/44416 přímo přes Dolní Sukolom. Tyto spoje budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Linka 890326 (pouze sp. č. 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 2, 12, 22, 26, 32, 36)

budou vedeny ze zastávky Uničov,UNEX po obousměrné objízdné trase po silnici III/44416 – zpět na II/444 Brníčko, Uničov ul. Šternberská – II/446 Uničov ul. Šumperská – do dalších nácestných zastávek ve stávající trase, případně s napojením na výše uvedenou objízdnou trasu.

Linka 890335 (pouze sp. č. 30)

bude veden ze zastávky Uničov,UNEX po objízdné trase po silnici III/44416 – zpět na II/444 Brníčko, Uničov ul. Šternberská – II/446 Uničov ul. Šumperská – do zastávky Uničov,Šumperská – po otočení dále ve stávající trase směr Uničov,aut.st.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 minut.

 

Na zmíněnou linku 890326 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněna obslužnost jednotlivých zastávek, vedení spojů a jejich časová poloha, viz níže pod článkem.