Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/449 u obce Smržice

Změna v autobusové dopravě
22. 6. 2020 - 17. 7. 2020

Úplná uzavírka silnice II/449 u obce Smržice

Z důvodu výstavby přeložky silnice II/366 „Prostějov – severozápadní obchvat“ dojde k úplné uzavírce silnice II/449 u obce Smržice.

Termín uzavírky: od 22.6. do 17.7.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780401 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po silnici II/366 s odbočením vpravo na silnici III/36638 – s odbočením vpravo na silnici III/36636 do Smržic – s napojením zpět na silnici II/449 do zastávky Smržice,ZŠ a dále s odbočením vlevo na ul. Zákostelí okolo kostela Svatého Petra a Pavla – zpět na silnici II/449 a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Prostějov bude obsluhována pro oba směry tzn. Prostějov i Lutín.

Autobusová zastávka Smržice,ZŠ směr Čelechovice n.H. / Lutín nebude obsluhována.

Autobusová zastávka Smržice,kovárna nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet ke zpoždění cca do 5 minut.