Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/448 v úseku Laškov – Kandia

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
3. 6. 2019 - 20. 12. 2019

Úplná uzavírka silnice II/448 v úseku Laškov – Kandia

Z důvodu opravy mostu a komunikace na silnici II/448 v úseku Laškov – Kandia bude v tomto úseku omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
Termín uzavírky: od 3.6. do 20.12.2019
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780440, 780441, 780442 dopravce ARRIVA Morava a.s.
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
Linka 780439
do Laškova na zastávku Laškov,čekárna budou zajíždět spoje:
č.19 – s odjezdem ve 12:55 hod. z Konice,aut.st. do Olomouce,
č.18 – s odjezdem v 14:10 hod. z Olomouce,aut.nádr. do Konice,
č.20 – s odjezdem v 15:05 hod. z Olomouce,aut.nádr. do Konice.
Spoje vedené z Pěnčína do Laškova pojedou po obousměrné objízdné trase silnicích III/36635, III/4487 a II/448.
Zastávka Laškov,Kandia,čekárna bude obousměrně zrušena s náhradou v zastávce Laškov,Kandia.
Linka 780440
nebude zajíždět do Laškova, zastávka Laškov,čekárna nebude touto linkou obsluhována.
Zastávka Laškov,Kandia,čekárna bude obousměrně zrušena s náhradou v zastávce Laškov,Kandia.
Linka 780441
spoje vedené z Pěnčína do Laškova pojedou po obousměrné objízdné trase silnicích III/36635, III/4487 a II/448.
Zastávky Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,Tvar; Laškov,Kandia,čekárna a Laškov,Dvorek budou zrušeny bez náhrady.
Linka 780442
spoje vedené z Pěnčína do Laškova pojedou po obousměrné objízdné trase silnicích III/36635, III/4487 a II/448.
Zastávky Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,Tvar; Laškov,Kandia,čekárna budou zrušeny bez náhrady.
Vzhledem k časové a kilometrické náročnosti objízdných tras budou na uvedené autobusové linky vydány výlukové jízdní řády, ve kterých bude zapracováno vedení konkrétních spojů a obsluha jednotlivých zastávek uvedenými linkami, viz níže: