Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/447 v úseku Strukov – Šternberk

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2019 0:00 - 30. 11. 2019 0:00

Úplná uzavírka silnice II/447 v úseku Strukov – Šternberk

Z důvodu opravy komunikace bude omezený silniční provoz na silnici II/447 v úseku Strukov – Šternberk i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.4. (9:00 hod.) do 30.11.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891364 dopravce ARRIVA Morava a 890324, 890329, 890331, 890332, 890364 dopravce VOJTILA Trans.

Termín stavebních prací je rozdělený do několika etap:

1.etapa:     1.4. (9:00 hod.) – 26.5.2019

1A.etapa: 20.5. – 26.5.2019

2.etapa:    27.5. – 16.6.2019

3.etapa:    17.6. – 1.9.2019 – prodlouženo do 15.9.2019

3A.etapa:  30.9.2019 od 8:00 hod. (vložena k 4B. etapě)

4.etapa:    16.9. 11.10.2019 (zkrácení termínu – ukončení výluky)

4A.etapa: 23.9. – 29.9.2019

4B.etapa: 30.9. – 4.10.2019 (zkrácena o 1 den)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

1.etapa a 2.etapa (pro BUS neprůjezdná část Žerotína a Hnojic, při 2. etapě navíc úsek Hnojice – křižovatka před Lužicemi)

Linka 890313

bude vedena po objízdné trase z křižovatky před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) po místní komunikaci na silnici III/4472 směr Žerotín s odbočením na místní komunikaci, kde bude umístěna náhradní zastávka Žerotín,u kaple a dále s napojením na stávající silnici II/447 do Hnojic s odbočením na silnici III/44613 směr Liboš, kde bude umístěna náhradní zastávka Hnojice,nám. a dále přes Liboš po silnicích III/44615, III/4476 Moravská Huzová do Lužic a dále ve stávající trase.

Zastávka Žerotín,u kaple bude přemístěna na místní komunikaci u ZD k náhradnímu označníku.

Zastávka Hnojice,nám. bude přemístěna ke křižovatce se silnicí III/44613 směr Liboš k náhradnímu označníku.

Od pondělí 10.6.2019 bude zastávka Lužice,nám, směr Šternberk přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání. Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

 

Linka 890329

bude vedena ve stávající trase. Od pondělí 10.6.2019 bude zastávka Lužice,nám, směr Šternberk přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání. Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

 

Linky 890364, 891364

budou vedeny po objízdné trase z křižovatky před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) po místní komunikaci na silnici III/4472 směr Žerotín s odbočením na místní komunikaci, kde bude umístěna náhradní zastávka Žerotín,u kaple a dále s napojením na stávající silnici II/447 do Hnojic s odbočením na silnici III/44613 směr Liboš, kde bude umístěna náhradní zastávka Hnojice,nám. a dále přes Liboš po silnicích III/44615, III/4476 Moravská Huzová do Lužic, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávající trase.

Zastávka Žerotín,u kaple bude přemístěna na místní komunikaci u ZD k náhradnímu označníku a v termínu 1.etapy bude umístěn náhradní označník také na parkovišti u křižovatky směr Krnov, kde se autobusy otáčí. 

Zastávka Hnojice,nám. bude přemístěna ke křižovatce se silnicí III/44613 směr Liboš k náhradnímu označníku.


1A.etapa (pro BUS neprůjezdná část Žerotína, Hnojic a navíc křižovatky: Žerotín x Strukov x Pňovice a Hnojice x Liboš)

Linka 890313

bude obousměrně vedena po objízdné trase ze zastávky Strukov,rest. po silnici II/446 s odbočením na místní komunikaci okolo hřbitova do Pňovic – s odbočením do Štěpánova – Moravská Huzová – Lužic a dále ve stávající trase.

Zastávky Žerotín,křiž.U zádruhyŽerotín,u kapleHnojice,nám. nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890364

bude obousměrně vedena po objízdné trase ze zastávky Strukov,rest. po silnici II/446 s odbočením na místní komunikaci okolo hřbitova do Pňovic – s odbočením do Štěpánova – Moravská Huzová – Lužic, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávající trase.

Zastávky Žerotín,křiž. U zádruhyŽerotín,u kaple (náhradní u ZD) a Hnojice,nám. nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 891364

bude obousměrně vedena po objízdné trase ze zastávky Štěpánov, kino – Moravská Huzová – (Lužice, statek – Stádlo) – Štěpánov – Krnov – (Žerotín) – Pňovice po místní komunikaci okolo hřbitova – Strukov – Uničov. Do Lužic a Stádla zajíždí pouze některé spoje.

V Žerotíně bude zastávka Žerotín,u kaple (náhradní u ZD) přemístěna na parkoviště u křižovatky na Krnov k náhradnímu označníku. Na tuto náhradní zastávku zajíždí pouze spoje jezdící z Olomouce do Žerotína a zpět ze Žerotína do Olomouce.

Zastávky Žerotín,křiž. U zádruhyŽerotín,u kaple (náhradní u ZD)Hnojice,nám. nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Vybrané spoje této linky navíc neobslouží zastávky Stádlo,Lužice,rozcestíLužice,statek: spoj č.24 (4:25 hod. z Březců do Uničova), spoj č. 44 (15:13 hod. z Olomouce do Žerotína), spoj č.313 (6:20 hod. z Uničova do Olomouce) a  spoj č.526  (12:30  hod. z Olomouce do Žerotína).

Spoj č.30 s odjezdem ze zastávky Štěpánov,kino ve 23:27 hod. do Pňovic bude ukončený v náhradní zastávce v Žerotíně u parkoviště, neobslouží zastávky Hnojice,nám; Pňovice,ObÚŽerotín,křiž.U zádruhy.


3.etapa (pro BUS neprůjezdná část Žerotína a Hnojic a úsek Žerotín – Hnojice a Hnojice – křižovatka před Lužicemi)

Na základě posledních informací ze stavby bude obnovena průjezdnost úseku Žerotín – Hnojice pro autobusovou dopravu od 16.9.2019, a tím přechod na 4. etapu.

Linka 890313

bude vedena ze Strukova po silnici II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice a dále ve stávající trase.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). 

Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání. Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

 

Linka 890329

bude vedena ve stávající trase. Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání. Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

 

Linky 890364, 891364

budou vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). 

S platností od 29.7.2019 do odvolání se částečně obnovuje obsluha zastávky Žerotín,u kaple. Podrobné informace naleznete pod článkem „Přepravní opatření – Žerotín,u kaple“.


3A.etapa (pro BUS neprůjezdný úsek Žerotín – Hnojice (včetně průtahu obcí) – křižovatka před Lužicemi)

Etapa je operativně vložena k 4B. etapě, v důsledku pokládky finální asfaltové vrstvy! Omezuje autobusovou dopravu hlavně v úsecích Žerotín – Hnojice – křižovatka před Lužicemi.

Linka 890313

bude vedena z Žerotína zpět po silnici II/447 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš a III44615, III/4476 Moravská Huzová, Štarnov, Šternberk.

Zastávka Hnojice,nám. nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890329

bude vedena z Moravské Huzové po silnici III/4476 s odbočením na silnice III/44615, III/4468 Štarnov a po silnici I/46 do Šternberku. Přímé spoje č. 9 a 10 vedené v úseku Šternberk – Lužice budou zrušeny bez náhrady.

Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,nám.; Šternberk,hřbitov nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linky 890364, 891364

budou vedeny z Žerotína zpět po II/447 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš a III44615, III/4476 Moravská Huzová, kde se otočí a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Hnojice,nám. nebude obsluhována bez náhrady.


4.etapa (pro BUS neprůjezdný úsek Hnojice – křižovatka před Lužicemi)

Na základě posledních informací ze stavby bude obnovena průjezdnost úseku Žerotín – Hnojice – Lužice – Moravská Huzová / Šternberk pro autobusovou dopravu od soboty 12.10.2019, a tím ukončení výlukových jízdních řádů s navrácením dotčených autobusových linek do původních tras.

Linka 890313

bude vedena z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám., kde se otočí v prostoru zastávky a dále po objízdné trase v Hnojicích po silnici II/447 zpět s odbočením na silnice III/44613 přes Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice a dále ve stávající trase.

Zastávky Žerotín,u kapleHnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.

 

Linka 890329

bude vedena ve stávající trase. Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linky 890364, 891364

budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám., kde se otočí v prostoru zastávky a dále po objízdné trase v Hnojicích po silnici II/447 zpět s odbočením na silnice III/44613 přes Liboš, III/44615, III/4476 Moravská Huzová do Lužic, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávajících trasách.

Zastávky Žerotín,u kapleHnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.


4A.etapa (pro BUS neprůjezdný úsek Hnojice – Lužice – Šternberk včetně křižovatky silnic II/447 x II/444 (od Babic), uzavírka při této etapě ovlivní vedení autobusových linek i po silnici II/444 do / ze Šternberku, viz níže)

Linka 890313

bude vedena z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám., kde se otočí v prostoru zastávky a dále po objízdné trase v Hnojicích po silnici II/447 zpět s odbočením na silnice III/44613 přes Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová a dále III/44615 a III/4468 do Štarnova a po silnici I/46 do Šternberku.

Zastávky Žerotín,u kapleHnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.

Zastávky Lužice,nám.; Šternberk,hřbitov; Šternberk,DlouháŠternberk,u nadjezdu nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890329

bude vedena z Moravské Huzové po silnici III/4476 s odbočením na silnice III/44615, III/4468 Štarnov a po silnici I/46 do Šternberku. Přímé spoje č. 9 a 10 vedené v úseku Šternberk – Lužice budou zrušeny bez náhrady.

Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,nám.; Šternberk,hřbitov; Šternberk,DlouháŠternberk,u nadjezdu nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linky 890364, 891364

budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám., kde se otočí v prostoru zastávky a dále po objízdné trase v Hnojicích po silnici II/447 zpět s odbočením na silnice III/44613 přes Liboš, III/44615, III/4476 Moravská Huzová, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Štěpánov a dále ve stávajících trasách.

Zastávky Žerotín,u kapleHnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.

Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,rozc.; Lužice,statek nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890324 (sp.č. 1, 3)

bude vedena po objízdné trase z Babic, kde se otočí okolo místního kostela zpět po silnici III/44424 s odbočením na silnici III/4451 a dále po silnici II/445 směr Šternberk s napojením na silnici II/444 a dále ve stávající trase.

Zastávky Babice,spín.st.Šternberk,Dlouhá nebudou obsluhovány bez náhrady

 

Linka 890331 (sp.č. 7, 33, 53, 4, 30, 54)

bude vedena ze zastávky Šternberk,aut.st. do náhradní zastávky (za zastávku Šternberk,Dlouhá) na ul. Věžní (cca před domem č.p.12) s otočením na kruhovém objezdu na II/445 (ul. Uničovská x ul. Rýmařovská).

V opačném směru (Šternberk,aut.st.) bude linka obsluhovat stávající zastávku Šternberk,u nadjezdu.

Zastávka Šternberk,Dlouhá nebude obsluhována s náhradou v ul. Věžní u náhradního označníku dle výše uvedeného.

 

Linka 890332

bude vedena po objízdné trase z Babic, kde se otočí okolo místního kostela zpět po silnici III/44424 s odbočením na silnici III/4451 a dále po silnici II/445 směr Šternberk s napojením na silnici II/444 a dále ve stávající trase.

Zastávky Babice,spín.st.Šternberk,Dlouhá (směr Šternberk,aut.st.) nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Dlouhá (směr Babice) bude přemístěnanáhradnímu označníku na ul. Věžní (cca před domem č.p.12).


4B.etapa (pro BUS neprůjezdný úsek křižovatka před Lužicemi (směr Stádlo)– Šternberk, hřbitov)

Linka 890313

Z důvodu nedokončení pokládky finální asfaltové vrstvy mezi Hnojicemi a Lužicemi, je linka vedena stále přes Liboš!

bude vedena z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám. a dále silnicí II/447 po křižovatku před Lužicemi s odbočením na silnici III/4476 směr Moravská Huzová, zpět na silnice III/44615 a III/4468 do Štarnova a po silnici I/46 do Šternberku.

Zastávky Žerotín,u kapleHnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.

Zastávky  Lužice,nám.; Šternberk,hřbitov; Šternberk,DlouháŠternberk,u nadjezdu nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890329

bude vedena z Moravské Huzové po silnici III/4476 s odbočením na silnice III/44615, III/4468 Štarnov a po silnici I/46 do Šternberku. Přímé spoje č. 9 a 10 vedené v úseku Šternberk – Lužice budou zrušeny bez náhrady.

Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,nám.; Šternberk,hřbitov nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linky 890364, 891364

Z důvodu nedokončení pokládky finální asfaltové vrstvy mezi Hnojicemi a Lužicemi, jsou linky vedeny stále přes Liboš!

budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po silnici II/447 do zastávky Hnojice,nám. a dále silnicí II/447 po křižovatku před Lužicemi s odbočením na silnici III/4476 směr Stádlo a dále ve stávající trase.

Zastávka Hnojice,nám. bude obsloužena v původní poloze od 1.10.2019.

Zastávky Lužice,rozc.Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo budou obslouženy v původních polohách od 5.10.2019.

Zastávky Lužice rozc.; Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,statek nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

V termínu 1. a 2. etapy budou pro linky 890313, 890364 a 891364 vydány výlukové jízdní řády, viz níže.

V termínu 3. a 4. etapy budou vydány upravené (v závislosti na postupu stavebních prací) výlukové jízdní řády.

V termínu 1A., 3A., 4A. a 4B. etapy bude autobusová doprava vedena podle přepravních opatření.

 

Z důvodu komplikovanosti uzavírky jak svojí dlouhou délkou uzavřeného úseku (cca 9 km), tak i variabilitou jednotlivých etap a nasazením dvou zhotovitelských stavebních společností, může během stavby docházet k nepředvídatelným změnám ve vedení autobusové dopravy!