Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 v Uničově

Změna v autobusové dopravě
20. 9. 2019 - 17. 10. 2019

Úplná uzavírka silnice II/446 v Uničově

Z důvodu realizace akce „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ bude úplná uzavírka silnice II/446 ul. Šumperská v Uničově v místě železničního přejezdu P4221, která ovlivní i autobusovou dopravu.

Termín uzavírky:

20. 9. – 4. 10. 2019  a  7. 10. – 17. 10. 2019   – MIMO BUS

5.10. – 6. 10. 2019   (sobota, neděle)            – VČETNĚ BUS

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890321, 890324, 890325, 890326, 890327, 890922 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o. a 932272, 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu uzavírky MIMO BUS budou zmíněné linky provozovány ve svých trasách dle licence s obsluhou všech zastávek dle platných jízdních řádů.

 

V termínu úplné uzavírky VČETNĚ BUS (5. 10. – 6. 10. 2019) budou zmíněné linky (mimo linku 950157) provozovány po obousměrné objízdné trase, která bude vedena v Uničově ze silnice II/446 (ul. Šumperská) po silnici II/444 (ul. Šternberská), Brníčko, III/44416 Dolní Sukolom, II/449, II/446 a dále po trase dle licence. 

Linka 950157 bude vedena po obousměrné objízdné trase následovně: ze zastávky Šumvald,rozc.Libina po silnici II/446, III/44627 Lazce, III/44414 Medlov, II/444 Uničov do zastávky Uničov,aut.st. a dále po trase dle licence. Linka obslouží všechny zastávky.

Zastávka Uničov,Šumperská bude obousměrně přemístěna na místní komunikaci (u průmyslového závodu Miele) k náhradnímu označníku. Spoje linek, které obsluhují uvedenou zastávku, budou vedeny ve směru od Šumvaldu ze silnice II/446 vpravo po místní komunikaci a obslouží přemístěnou zastávku. Autobusy pojedou dále po místní komunikaci a na obratišti se otočí.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut.