Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 ul. Staškova v Uničově

Změna v autobusové dopravě
7. 6. 2021 0:00 - 20. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/446 ul. Staškova v Uničově

Z důvodu opravy kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce pro vozidla nad 3,5 t silnice II/446 ul. Staškova v Uničově.

Termín uzavírky: od 7. 6. 2021 do 20. 8. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890326, 890335 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/446 ul. Staškova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890312

Spoj č. 5 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze silnice II/449 ul. Litovelská – ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – III/44624 ul. Stromořadí do zastávky Uničov,Bezručovo nám. a dále ve své trase směr aut. st.

 

Linka 890326

Spoje č. 1, 7, 10, 17, 20 budou vedeny ze zastávky Uničov,Dukelská po ul. Dukelská – II/449 ul. Litovelská a dále po obousměrné objízdné trase ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – III/44624 ul. Stromořadí do zastávky Uničov,Bezručovo,nám., případně dále ve svých trasách směr UNEX.

Spoj č. 30 bude vedený ze zastávky Uničov,Bezručovo nám. po silnici III/44624 ul. Stromořadí a dále po jednosměrné objízdné trase – II/446 ul. Olomoucká – ul. Nemocniční – II/449 ul. Litovelská do zastávky Uničov,sídl.Pionýrů.

 

Linka 890335

Spoje č. 1, 26 budou vedeny ze zastávky Uničov,Bezručovo nám. po silnici III/44624 ul. Stromořadí a dále po obousměrné objízdné trase – II/446 ul. Olomoucká – ul. Nemocniční – II/449 ul. Litovelská a dále ve svých trasách směr Střelice.

 

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.