Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/444 ul. Věžní ve Šternberku

Změna v autobusové dopravě
9. 9. 2019 - 19. 12. 2019

Úplná uzavírka silnice II/444 ul. Věžní ve Šternberku

Z důvodu rekonstrukce vozovky silnice II/444 ul. Věžní (v úseku od křiž. s ul. Olomouckou po křiž. s ul. Nádražní) ve Šternberku bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 9.9. do 19.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890330, 890331, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891923, 950154 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Šternberk,aut.st. přes silnici II/444 – na silnici III/44426 ul. Nádražní – okružní křižovatka a dále ve svých trasách směr silnice I/46 ul. Olomoucká nebo ul. Jívavská.

Jednosměrná autobusová zastávka Šternberk,Olomoucká Velox nebude obsluhována linkou 890331 bez náhrady. Obsluha zmíněné zastávky bude zachována pouze linkou 890330 / sp.č.2 (5:39 hod.)

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

 

V důsledku předpokládaného dopravního přetížení silnice I/46 ul. Olomoucká je nutné počítat s možným zpožděním na spojích zmíněných linek.