Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/444 ul. Věžní a ul. Uničovská ve Šternberku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
6. 4. 2020 0:00 - 12. 12. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnice II/444 ul. Věžní a ul. Uničovská ve Šternberku

Z důvodu celkové rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice II/444 ul. Věžní a ul. Uničovská ve Šternberku.

Termín uzavírky: od 6.4. do 12.12.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923, 891904 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 890313, 891923, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:

  •   6.  4. – 30.  6.2020 – 1. etapa
  •   1.  7. – 31.  8.2020 – 2. etapa, 1. fáze
  •   1.  9. – 19.10.2020 12.12.20202. etapa, 2. fáze (prodloužení termínu)
  • 20.10. – 12.12.20203. etapa (zrušení etapy)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu 1. etapy dojde k úplné uzavírce II/444 ul. Věžní od křiž. s III/44426 ul. Nádražní po křiž. s II/445 ul. Uničovská (křiž. bude průjezdná) včetně zákazu odbočení do ul. Masarykova. Křižovatka II/444 ul. Věžní x III/44426 ul. Nádražní (před nádražím) bude průjezdná pouze ve směru I/46 ul. Olomoucká z důvodu souběžné výstavby okružní křižovatky a řízená semafory.

Autobusové linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 890330, 891923 (mimo sp.č.19, 20)

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách.

 

Linky 890921, 891904, 891923 (sp.č.19, 20), 950904

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – MK ul. Olomoucká – ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská – okružní křižovatka – a dále ve stávajících trasách směr II/445 ul. Rýmařovská nebo směr III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

 

Linka 890313, 890324, 890329, 890331, 890332

budou vedeny ze zastávky Šternberk,hřbitov nebo Šternberk,Dlouhá  ve stávající trase po II/444 ul. Uničovská a dále po obousměrné objízdné trase II/445 ul. Uničovská dvěma směry –  1. směr okružní křižovatka – III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská do zastávky Šternberk,Dvorská nebo 2. směr MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Olomoucká – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět po II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,u nadjezdu nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Olomoucká Velox nebude obsluhována bez náhrady (z důvodu souběžné uzavírky na I/46 ul. Olomoucká).

Na uvedené linky (890313, 890329) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linky 890328, 890333, 890923

budou vedeny ze zastávky Šternberk,Dvorská ve stávající trase na II/445 ul. Uničovská a dále MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Olomoucká – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět po II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.


V termínu 2. etapy, 1. fáze dojde k úplné uzavírce II/444 ul. Věžní a ul. Uničovská od křiž. s III/44426 ul. Nádražní po křiž. s II/447 ul. Dlouhá včetně zákazu odbočení do ul. Masarykova a odbočení na II/445 ul. Uničovská. Křižovatka II/444 ul. Věžní x III/44426 ul. Nádražní (před nádražím) bude průjezdná pouze ve směru I/46 ul. Olomoucká z důvodu souběžné výstavby okružní křižovatky a řízená semafory.

Autobusové linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 890330, 891923 (mimo sp.č. 19, 20)

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách.

 

Linky 890921, 891904, 891923 (sp.č.19, 20), 950904

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – MK ul. Olomoucká – ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská – okružní křižovatka – a dále ve stávajících trasách směr II/445 ul. Rýmařovská nebo směr III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

 

Linka 890313, 890324, 890329, 890331, 890332

budou vedeny ze zastávky Šternberk,hřbitov nebo Šternberk,Dlouhá  po obousměrné objízdné trase po II/444 ul. Uničovská – III/44427 Babice – III/4451 ul. Rýmařovská – II/445 ul. Rýmařovská – z okružní křižovatky dvěma směry – 1. směr III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská do zastávky Šternberk,Dvorská nebo 2. směr II/445 ul. Uničovská – MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Olomoucká – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět po II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,u nadjezdu nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Olomoucká Velox nebude obsluhována bez náhrady (z důvodu souběžné uzavírky na I/46 ul. Olomoucká).

Na uvedené linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linky 890328, 890333, 890923

budou vedeny ze zastávky Šternberk,Dvorská ve stávající trase na II/445 ul. Uničovská a dále MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Olomoucká – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět po II/444 ul. Věžní – I/46 ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.


Z důvodu navýšení stavebních prací dochází k prodloužení termínu této etapy.

V termínu 2. etapy, 2. fáze dojde k úplné uzavírce II/444 ul. Věžní a ul. Uničovská od křiž. s III/44426 ul. Nádražní po křiž. s II/447 ul. Dlouhá včetně zákazu odbočení do ul. Masarykova a odbočení na II/445 ul. Uničovská. Křižovatka II/444 ul. Věžní x III/44426 ul. Nádražní (před nádražím) bude průjezdná pouze v přímém směru po III/44426 ul. Nádražní k okružní křižovatce I/46 ul. Olomoucká z důvodu souběžné výstavby okružní křižovatky a řízená semafory.

Autobusové linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 890330, 891923 (mimo sp.č. 19, 20)

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách.

 

Linky 890921, 891904, 891923 (sp.č.19, 20), 950904

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – MK ul. Olomoucká – ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská – okružní křižovatka – a dále ve stávajících trasách směr II/445 ul. Rýmařovská nebo směr III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

 

Linka 890313, 890324, 890329, 890331, 890332

budou vedeny ze zastávky Šternberk,hřbitov nebo Šternberk,Dlouhá  po obousměrné objízdné trase po II/444 ul. Uničovská – III/44427 Babice – III/4451 ul. Rýmařovská – II/445 ul. Rýmařovská – z okružní křižovatky dvěma směry – 1. směr III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská do zastávky Šternberk,Dvorská nebo 2. směr II/445 ul. Uničovská – MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – III/44426 ul. Nádražní – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět přes II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,u nadjezdu nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Olomoucká Velox nebude obsluhována bez náhrady.

Na uvedené linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linky 890328, 890333, 890923

budou vedeny ze zastávky Šternberk,Dvorská ve stávající trase na II/445 ul. Uničovská a dále MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – III/44426 ul. Nádražní – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět přes II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.


Z důvodu navýšení stavebních prací při 2. etapě, 2. fáze dochází k úplnému zrušení této etapy!

V termínu 3. etapy dojde k úplné uzavírce II/444 ul. Věžní od křiž. s III/44426 ul. Nádražní po křiž. s II/445 ul. Uničovská (křiž. bude průjezdná a řízená semafory) včetně zákazu odbočení do ul. Masarykova a částečné uzavírce II/444 ul. Uničovská od křiž. s II/445 ul. Uničovská po křiž. s II/447 ul. Dlouhá. Křižovatka II/444 ul. Věžní x III/44426 ul. Nádražní (před nádražím) bude průjezdná pouze v přímém směru po III/44426 ul. Nádražní k okružní křižovatce I/46 ul. Olomoucká z důvodu souběžné výstavby okružní křižovatky a řízená semafory.

Autobusové linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 890330, 891923 (mimo sp.č. 19, 20)

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách.

 

Linky 890921, 891904, 891923 (sp.č.19, 20), 950904

budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. po obousměrné objízdné trase II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – MK ul. Olomoucká – ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská – okružní křižovatka – a dále ve stávajících trasách směr II/445 ul. Rýmařovská nebo směr III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

 

Linka 890313, 890324, 890329, 890331, 890332

budou vedeny ze zastávky Šternberk,hřbitov nebo Šternberk,Dlouhá  ve stávající trase po II/444 ul. Uničovská a dále po obousměrné objízdné trase po II/445 ul. Uničovská dvěma směry –  1. směr okružní křižovatka – III/44429 ul. Hvězdné údolí – MK ul. Dvorská do zastávky Šternberk,Dvorská nebo 2. směr MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – III/44426 ul. Nádražní – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět přes II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,u nadjezdu nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Olomoucká Velox nebude obsluhována bez náhrady.

Na uvedené linky (890313, 890329) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linky 890328, 890333, 890923

budou vedeny ze zastávky Šternberk,Dvorská ve stávající trase na II/445 ul. Uničovská a dále MK ul. Krampolova – MK ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – III/44426 ul. Nádražní – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st. a dále zpět přes II/444 ul. Věžní – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávající trase. Spoje, které obsluhují zastávku Šternberk,Masarykova budou obsluhovat náhradní zastávku v ul. Krampolova.

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v ul. Krampolova.