Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/435 v obci Polkovice

Změna v autobusové dopravě
13. 7. 2020 - 27. 7. 2020

Úplná uzavírka silnice II/435 v obci Polkovice

Z důvodu stavebních prací na kanalizační síti dojde k úplné uzavírce silnice II/435 (u domu č. p. 58) v obci Polkovice.

Termín uzavírky: 13. 7. – 27. 7. 2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 a 920501 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a linka 780405 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Oplocan ze silnice II/435 (před Polkovicemi) na místní komunikaci okolo OHD agro a.s. Polkovice na silnici II/367, dále dle platné licence.

Zastávka Polkovice,rest. nebude obousměrně obsluhovaná s náhradou v zastávce Polkovice,rozc.