Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/435 ul. Dolní Novosadská v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 8. 2023 0:00 - 20. 9. 2023 23:59

Úplná uzavírka silnice II/435 ul. Dolní Novosadská v Olomouci

Z důvodu stavebních prací na doplnění závor dojde k úplné uzavírce silnice II/435 ul. Dolní Novosadská v místě železničního přejezdu P7598 v Olomouci.

Termín uzavírky: od 24. 8. 2023 do 20. 9. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které po obsluze zastávky Olomouc,Ahold budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/435 – II/570 – ul. Šlechtitelů – III/03551 ul. Holická – ul. Babíčkova (v opačném směru okružní křižovatka u prodejny Renault / Dacia) – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Olomouc,Za Poštou a dále ve svých trasách směr Tržnice dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 3 bude předčasně ukončen v zastávce Olomouc,Kosmonautů. Zastávky Olomouc,FibichovaOlomouc,aut.nádr. nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

Spoj č. 44 bude náhradou začínat v zastávce Olomouc,Kosmonautů. Zastávka Olomouc,aut.nádr. nebude tímto spojem obsloužena bez náhrady.

 

Zastávka Olomouc,Ahold bude mimořádně obsluhována všemi spoji v obou směrech.

Zastávka Olomouc,Andělská nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Olomouc,Trnkova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce MHD Olomouc,Za Poštou.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Náhradní autobusová doprava (NAD)

Souběžně bude probíhat i výluka ČD na železniční trati č. 301 Nezamyslice – Olomouc, kdy autobusy NAD v úseku Olomouc – Prostějov budou náhradou obsluhovat stávající autobusové zastávky MHD Olomouc,Nové Sady (pouze ve směru do Prostějova; v opačném směru není po dobu uzavírky zmíněného žel. přejezdu dovoleno odbavování této zastávky) a Olomouc,Slavonínská (v obou směrech).

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 500