Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/433 ulice Brněnská v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 7. 2023 0:00 - 16. 7. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/433 ulice Brněnská v Prostějově

Z důvodu stavebních prací na opravě reklamačních závad dojde k úplné uzavírce silnice II/433 ulice Brněnská v Prostějově.

Termín uzavírky: od 13. 7. 2023 do 16. 7. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdné trase:

Linka 780407

Sudé spoje budou vedeny ze silnice II/433 ul. Brněnská jednosměrnou objízdnou trasou ul. Okružní – ul. Jezdecká – II/367 ul. Dolní – okružní křižovatkou na II/150 ul. Újezd a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linky 780932, 780933, 780934

Spoje budou vedeny ze silnice II/433 ul. Brněnská obousměrnou objízdnou trasou ul. Okružní – ul. Jezdecká – II/367 ul. Dolní – okružní křižovatkou na II/150 ul. Újezd a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Brněnská nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. Jezdecká, k náhradním označníkům.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 729755 dopravce Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o., která bude trasována za výše uvedených podmínek.