Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/377 v Mostkovicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 6. 2020 - 11. 12. 2020

Úplná uzavírka silnice II/377 v Mostkovicích

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/377 v místě mostu ev. č. 377–022 v ul. Prostějovská v obci Mostkovice.

Termín uzavírky: od 1.6. do 9.12.2020 11.12.2020 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 780430, 780431, 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny na dvě etapy:

ETAPA 11.6. – 31.8.2020 – úplná uzavírka mostu ev. č. 377–022

ETAPA 21.9. – 9.12.2020 11.12.2020 – úplná uzavírka mostu ev. č. 377–022 a blízké křižovatky II/377 s III/37760

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapy 1

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Mostkovice,ObÚ dále po silnici II/377 ul. Prostějovská – s odbočením na III/37760 ul. Severní (okolo hřbitova) – s napojením na II/150 – okružní křižovatka a dále ve svých trasách.

Zastávka Mostkovice,pomník nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce Mostkovice,ObÚ.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V termínu Etapy 2

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Mostkovice,kino s odbočením na III/37759 ul. Ohrozimská – II/150 – s odbočením na III/37761 ul. Severní – s odbočením na III/37760 ul. Severní (okolo hřbitova), kde obslouží náhradní zastávku Mostkovice,pomník – s napojením na II/150 – okružní křižovatka a dále ve svých trasách.

Vzhledem ke komunikacím s jednosměrným provozem okolo hřbitova v Mostkovicích bude objíždění probíhat vždy ve směru z II/150 – III/37761 – III/37760 a zpět na II/150.

Zastávka Mostkovice,pomník nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na III/37760 ul. Severní naproti vchodu do hřbitova k náhradnímu označníku.

Zastávka Mostkovice,ObÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


Zmíněným úsekem je vedena i linka 726261 Boskovice – Žďárná – Benešov – Protivanov – Prostějov, dopravce ČAD Blansko a.s., která bude v jednotlivých etapách vedena v Mostkovicích dle výše uvedeného.