Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/369 v obci Olšany

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 5. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/369 v obci Olšany

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/369 v místě mostu ev. č. 369-046 v obci Olšany (směr Ruda n. Moravou).

Termín uzavírky: od 17. 5. do 30. 11. 24. 9. 2021 (předčasné ukončení)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930219 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem stavby mostu není v současné době vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje, ale v důsledku stanovení objízdné trasy po místní komunikaci okolo OP papíren s.r.o. a silnice III/36917a, kde bude silniční provoz řízený semafory, dojde k omezení obslužnosti zastávky Olšany,Masna, kterou zajišťují spoje zmíněné linky. Předmětná zastávka se nachází přímo v úseku, ve kterém bude silniční provoz řízený semafory a z důvodu plynulosti silničního provozu, nebude možné u ní zastavovat a obsluhovat ji v obou směrech.

Zastávka Olšany,Masna nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovanou zastávkou bude Olšany,rozc. (na silnici I/11).

 

V důsledku řízení silničního provozu SSZ může docházet ke zpoždění spojů zmíněné linky přibližně 5 minut.