Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/315 ul. Valová a ul. Žižkova v Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2020 - 10. 7. 2020

Úplná uzavírka silnice II/315 ul. Valová a ul. Žižkova v Zábřehu

Z důvodu výkopových prací dojde k úplné uzavírce silnice II/315 ul. Valová a ul. Žižkova v Zábřehu a částečným uzavírkám silnice II/315 ul. Sušilova, ul. Valová a ul. Žižkova, silnice III/31527 ul. Postřelmovská, silnice III/31534 ul. Jiráskova, silnice III/31537 ul. Havlíčkova, silnice III/31519 ul. Skalička, silnice III/31526 ul. Ráječek v Zábřehu.

Termín uzavírky: od 7.7. do 10.7.2020

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930207, 930212, 930246, 930280, 932207, 932246, 932271, 932272, 932273, 932274, 932275, 932276, 932277, 932278, 932280, 932283, 932286, 932287, 932289, 933246, 933280, 936001, 936002 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Při realizaci úplné uzavírky

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou (mimo linky MHD 936001 a 936002) vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,aut.st. – ul. Valová – II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova – III/31527 ul. Postřelmovská – II/315 okružní křižovatka na nám. Osvobození a dále ve svých trasách dle licence.

Zastávka Zábřeh,nám.Osvobození nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení, dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Linka MHD 936001

bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,nám.Osvobození – ul. Kosmonautů – III/31537 ul. Havlíčkova – ul. Dvořákova – ul. Za Pivovarem –  III/31534 ul. Jiráskova do zastávky Zábřeh,nem. a dále ve své trase dle licence do zastávky Zábřeh,Sladovna záv. a dále po jednosměrné objízdné trase – III/31537 ul. Havlíčkova – ul. Kosmonautů – II/315 nám. Osvobození – okružní křižovatka – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Bezručova – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova do zastávky Zábřeh,Sušilova-škola a dále ve své trase dle licence do zastávky Zábřeh,aut.st. a dále po jednosměrné objízdné trase – ul. Valová – II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova – III/31527 ul. Postřelmovská – II/315 okružní křižovatka na nám. Osvobození – po otočení zpět na III/31527 ul. Postřelmovská do zastávky Zábřeh,poliklinika a dále ve své trase dle licence.

Zastávky Zábřeh,nám.Masarykovo a Zábřeh,nám.Osvobození (ve směru žel.st.) nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním 5 – 7 minut.

 

Linka MHD 936002

bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,Zubní odd. – dále po ul. Bezručova – III/31527 ul. Postřelmovská – II/315 okružní křižovatka na nám. Osvobození – po otočení zpět na III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Bezručova – II/369 ul. Dvorská – II/315 ul. Sušilova – ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st. a dále ve své trase dle licence.

Zastávka Zábřeh,nám.Osvobození (ve směru aut.st.) nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Při realizaci částečných uzavírek

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa v délce max 50 m.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení, dle platných jízdních řádů.