Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice I/11 ul. Jesenická v Šumperku

Změna v autobusové dopravě
12. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice I/11 ul. Jesenická v Šumperku

Z důvodu rekonstrukce vozovky v souvislosti s probíhající výstavbou přestupního terminálu dojde k úplné uzavírce silnice I/11 ul. Jesenická v Šumperku.

Termín uzavírky: od 12.10. do 23.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930122, 930210, 930214, 930215, 930218, 930220, 930920, 935231, 935232, 935233, 935234, 950122, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Předpokládaný termín realizace stavebních prací za úplné uzavírky včetně BUS je stanoven od 13.10. do 21.10.2020 (předpoklad dle počasí).

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice I/11 ul. Jesenická v Šumperku od křiž. s ul. M. R. Štefánika po přechod pro chodce se SSZ před budovou žel. st. Šumperk nebude umožněn průjezd spojů zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 930210, 930214, 930215, 930218, 930220, 930920 a 950157

budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,aut.st. (v ulici Fialova) po ul. Dr. E. Beneše, ul. Komenského, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, II/446 ul. Lidická, I/11 ul. Jesenická a dále dle jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linky 930122 a 950122

budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,aut.st. (v ulici Fialova) po ul. Dr. E. Beneše, ul. Komenského, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova, I/11 ul. Jesenická na zastávku Šumperk,Jesenická žel.st. a dále dle jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka MHD 935231

liché spoje – budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,Jesenická žel.st. I/11 ul. Jesenická, II/446 ul. Lidická, ul. Jeremenkova, Masarykovo nám., ul. 28. října a po ul. M. R. Štefánika dále dle jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

sudé spoje – budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,Štefánikova Lékařský dům dále po ul. M. R. Štefánika, ul. 28. října, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova, I/11 ul. Jesenická a dále dle jízdního řádu.

Zastávky obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka MHD 935232

spoje (směr centrum, stadion a bazén) – budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,Jesenická žel.st. na I/11 ul. Jesenická, II/446 ul. Lidická, ul. Jeremenkova, Masarykovo nám., ul. 28. října a po ul. M. R. Štefánika dále dle jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

spoje (směr od bazénu na zastávku Šumperk,Jesenická žel.st.) – budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z ul. Uničovská přes I/11 ul. Jesenická na ul. M. R. Štefánika, ul. 28. října, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova, I/11 ul. Jesenická a dále dle JŘ. Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka MHD 935233

spoje budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,Štefánikova Lékařský dům dále po ul. M. R. Štefánika, ul. 28. října, Masarykovo nám., ul. Jeremenkova, ul. Rooseveltova, I/11 ul. Jesenická a dále dle jízdního řádu.

Zastávky obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka MHD 935234

spoje (směr centrum) – budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,Jesenická žel.st. na I/11 ul. Jesenická, II/446 ul. Lidická, ul. Jeremenkova, Masarykovo nám., ul. 28. října a po ul. M. R. Štefánika dále dle jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.