Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/44812 a III/44813 v Drahanovicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 6. 2022 0:00 - 26. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnic III/44812 a III/44813 v Drahanovicích

Z důvodu stavebních prací na vedení NN dojde k úplné uzavírce silnic III/44812 a III/44813 v Drahanovicích.

Termín uzavírky: od 13. 6. 2022 do 26. 6. 2022  22. 6. 2022 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439 dopravce ARRIVA autobusy a. s.; 891378 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: 13. 6. 2022 – 19. 6. 2022 úplná uzavírka III/44812 – včetně BUS

Etapa 2: 20. 6. 2022 – 26. 6. 2022 22. 6. 2022 úplná uzavírka III/44813 – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 13. 6. 2022 – 19. 6. 2022 úplná uzavírka III/44812 – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/44812 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje ve směru do Lhoty pod Kosířem budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/448, u RD č. p. 219 odbočení na místní komunikaci, u Galerie u Kalicha na III/44813 – III/44812 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje ve směru do Kníniček budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/448, u RD č. p. 219 odbočení na místní komunikaci, u Galerie u Kalicha na III/44813 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 2: 20. 6. 2022 – 26. 6. 2022 22. 6. 2022 úplná uzavírka III/44813 – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/44813 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Ve směru od Lhoty pod Kosířem budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/44812 – II/448, u RD č. p. 219 odbočení na místní komunikaci, u Galerie u Kalicha na III/44813 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Ve směru od Olomouce budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/448, u RD č. p. 219 odbočení na místní komunikaci, u Galerie u Kalicha na III/44813 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.