Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/37745 a III/37750 v obci Krumsín

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
21. 6. 2021 0:00 - 30. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnic III/37745 a III/37750 v obci Krumsín

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnic III/37745 a III/37750 v obci Krumsín.

Termín uzavírky: od 21. 6. 2021 do 30. 9. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430 a 780433 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: 21.6.2021 –   6.8.2021 (úplná uzavírka silnice III/37745 okolo kostelu směr Křenůvky)

Etapa 2: 9.8.2021 – 30.9.2021 (úplná uzavírka silnic III/37745 a III/37750 okolo hostince směr Prostějovičky)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: 21.6.2021 – 6.8.2021 (úplná uzavírka silnice III/37745 okolo kostelu směr Křenůvky)

Uvedeným úsekem silnice III/37745 v Krumsíně nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780430

Spoje budou vedeny v Krumsíně ze zastávky Krusmín,u sv.Jana obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/37745 – vpravo po místní komunikaci okolo obecního úřadu – vlevo na silnici III/37750 a dále ve svých trasách směr Prostějovičky dle platného jízdního řádu.

Zastávka Krumsín,u kostela nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780433

Spoje budou ze zastávky Plumlov,Soběsuky vedeny po silnicích II/377 a III/37745 do Krumsína a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/37745 s náhradní obsluhou stávající zastávky Krusmín,u sv.Jana – vpravo po místní komunikaci okolo obecního úřadu – vpravo na silnici III/37750 okolo hostince – III/37745 a zpět ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Krumsín,u kostela nebude touto linkou obsluhována s náhradou v zastávce Krumsín,u sv.Jana.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu Etapy 1 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu Etapa 2: 9.8.2021 – 30.9.2021 (úplná uzavírka silnic III/37745 a III/37750 okolo hostince směr Prostějovičky)

Uvedeným úsekem silnice III/37745 a III/37750 v Krumsíně nebude, v pracovní dobu stavby a při pokládce živičných vrstev, umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780430

Spoje budou předčasně ukončeny před obcí Krumsín na nově vybudované autobusové točně, kde se otočí, obslouží náhradní zastávku Krusmín,u sv.Jana, vyčkají příjezdu kyvadlové dopravy, zajistí přestup cestujících a budou pokračovat zpět ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje nebudou obousměrně zajišťovat dopravní obslužnost zastávek Krumsín,u sv.Jana; Krumsín,u kostela; Prostějovičky,čekárnaProstějovičky,točna.

Stávající zastávky Krumsín,u sv.Jana; Krumsín,u kostela; Prostějovičky,čekárna; Prostějovičky,točna budou, ve vybraných termínech, obousměrně obsluhovány pouze kyvadlovou dopravou.

 

Linka 780433

Spoje budou ze zastávky Plumlov,Soběsuky vedeny po silnicích II/377 a III/37745 před obec Krumsín na nově vybudovanou autobusovou točnu, kde se otočí obslouží náhradní zastávku Krusmín,u sv.Jana a budou pokračovat zpět po III/37745 ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Krumsín,u kostela nebude touto linkou obsluhována s náhradou v náhradní zastávce Krumsín,u sv.Jana na točně před obcí.

 

Nově vybudovaná autobusová točna s náhradní zastávkou pro BUS bude umístěna před obcí Krumsín u silnice III/37745. Plocha bude upravena tak, aby bylo možné autobus bezpečně otočit.

 

Kyvadlová doprava

Dopravní obslužnost stávajících zastávek Krumsín,u sv.Jana; Krumsín,u kostela; Prostějovičky,čekárna; Prostějovičky,točna a nově vybudovanou autobusovou točnou před obcí Krumsín bude obousměrně zajišťovat kyvadlová doprava zhotovitele, na kterou bude stanoven jízdní řád.

Kyvadlová doprava bude převážně využívána v pracovní dobu stavby tj. od 7:30 do 16:00 hod., mimo pracovní dobu stavby bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek stavebním úsekem.

V termínu pokládky živičných vrstev bude kyvadlová doprava využívána po celý den.

Konkrétní termíny využití kyvadlové dopravy budou upřesněny zhotovitelem v závislosti na postupu stavebních prací.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 430Linka 433