Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/36635 a III/44927 v obci Stařechovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 9. 2019 - 8. 12. 2019

Úplná uzavírka silnic III/36635 a III/44927 v obci Stařechovice

Z důvodu rekonstrukce komunikace silnic III/36635 a III/44927 v obci Stařechovice – průtah obcí, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 30.9. do 8.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780440, 780441 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice III/44927 nejsou vedeny žádné linky VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Uvedeným úsekem silnice III/36635 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kostelec na Hané,sokolovna po silnici II/366 (směr Hluchov) – s odbočením (u obce Lutotín) vpravo na účelovou komunikaci, po účelové komunikaci na silnici III/36635 do Služína (mimo Stařechovice) na zastávku Stařechovice,Služín a dále dle platné licence.

Autobusová zastávka Stařechovice bude obousměrně přemístěna (cca o 700m) na účelovou komunikaci – ke křižovatce se silnicí III/36635 v místě rozšíření vozovky, viz níže.