Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/0559 a III/05510 v úseku Beňov – Prusy

Změna v autobusové dopravě
18. 3. 2024 0:00 - 14. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnic III/0559 a III/05510 v úseku Beňov – Prusy

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic III/0559 a III/05510 v úseku Beňov – místní část Prusy.

Termín uzavírky: od 18. 3. 2024 do 14. 8. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920502 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Termín 1: od 18. 3. 2024 do  9. 6. 2024 úplná uzavírka III/05510 Prusy – směr Líšná – včetně BUS

Termín 2: od 3. 6. 2024 do 14. 8. 2024 (plánovaný termín, začne až po ukončení „Termínu 1“) úplná uzavírka III/0559 Prusy – Beňov – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: od 18. 3. 2024 do 9. 6. 2024 úplná uzavírka III/05510 Prusy – směr Líšná – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou Beňov – III/0559 Prusy – II/150 – III/01861 Domaželice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení. 


Termín 2: od 3. 6. 2024 do 14. 8. 2024 (začne až po ukončení „Termínu 1“) úplná uzavírka III/0559 Prusy – Beňov – včetně BUS

Plánovaný termín, který bude upřesněn na základě postupu stavebních prací.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou Beňov – III/0559 Horní Moštěnice – I/55J – III/0555 Přerov – I/55A – I/55 – II/150 – III/01861 Domaželice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou zajišťovat dopravní obslužnost obousměrně v úsecích Beňov – H. Moštěnice – Přerov a nebo Líšná – Domaželice – Přerov.

 

Zastávka Beňov,Prusy nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Beňov,Prusy,rozc. (na silnici II/150).


Na zmíněnou linku bude v „Termínu 2“ vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.