Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic II/436 a III/4361 v místní části Přerov, Čekyně

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
9. 3. 2020 0:00 - 31. 10. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnic II/436 a III/4361 v místní části Přerov, Čekyně

Z důvodu budování kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice II/436 ul. Pod Lipami a ul. Jabloňová a silnice III/4361 (směr Žeravice) v Přerově, části Čekyně i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 9.3. do 16.10.2020 28.10.2020 (z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dochází k prodloužení 5. etapy)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920510 a 920513 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

  9.3. – 29.3.2020  1. etapa – úplná uzavírka II/436 ul. Pod Lipami, včetně plochy u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ i pro BUS

30.3. – 24.4.2020  2. etapa – úplná uzavírka II/436 ul. Pod Lipami, umožněno otáčení BUS na ploše u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ (pouze ve směru od Tršic / Žeravic)

25.4. – 26.4.2020  3. etapa – úplná uzavírka II/436 ul. Jabloňová, umožněno otáčení BUS na ploše u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ (pouze ve směru od Přerova)

27.4. – 12.7.2020  4. etapa – úplná uzavírka II/436 ul. Jabloňová, umožněno otáčení BUS na ploše u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ (pouze ve směru od Přerova)

13.7. – 28.10.2020  5. etapa – úplná uzavírka III/4361 část „Borošín“ směr Žeravice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. etapy

Linka 920510

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská a po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová na plochu u lesní cesty, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,dolní konec a dále ve stávající trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v náhradní zastávce Přerov,Čekyně,dolní konec.

Zastávka Přerov,Čekyně,dolní konec (směr Tršice / Žeravice) bude přemístěna o cca 60 m vpřed do prostoru plochy u lesní cesty.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920510 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Linka 920513

Spoje obsluhující Čekyni:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská s obsluhou zastávek Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín a po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová na plochu u lesní cesty, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,dolní konec a dále ve stávající trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v náhradní zastávce Přerov,Čekyně,dolní konec.

Zastávka Přerov,Čekyně,dolní konec (směr Tršice / Žeravice) bude přemístěna o cca 60 m vpřed do prostoru plochy u lesní cesty.

Zastávka Přerov,Žeravice,hřiště bude zavedena do výlukového jízdního řádu.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb.

Spoje neobsluhující Čekyni:

budou vedeny ve stávající trase s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb.


V termínu 2. etapy

Linka 920510

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská a po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová na ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru před bývalou „Hospodou Pod Zámkem“ a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,škola – zpět na silnici II/436 a dále ve stávající trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola bude obousměrně přemístěna o cca 60 m do prostoru ul. Zámecká.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920510 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Linka 920513

Spoje obsluhující Čekyni:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská s obsluhou zastávek Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín a po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová na ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru před bývalou „Hospodou Pod Zámkem“ a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,škola – zpět na silnici II/436 a dále ve stávající trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola bude obousměrně přemístěna o cca 60 m do prostoru ul. Zámecká.

Zastávka Přerov,Žeravice,hřiště bude zavedena do výlukového jízdního řádu.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb.

Spoje neobsluhující Čekyni:

budou vedeny ve stávající trase s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb.


V termínu 3. a 4. etapy

Linka 920510

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská s obsluhou zastávek Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín a s odbočením vlevo po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová a dále ve stávající trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Čekyně,dolní konec nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Čekyně,Borošín.

Zastávky Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín budou zavedeny do výlukového jízdního řádu.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920510 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Linka 920513

Spoje obsluhující Čekyni:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ve stávající trase silnicí II/436 s obsluhou zastávek Přerov,Předmostí,Dům služeb; Přerov,Předmostí,škola; Přerov,Čekyně,škola a dále po objízdné trase v Čekyni s odbočením vlevo na ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru před bývalou „Hospodou Pod Zámkem“ – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami – s odbočením nad Čekyní vpravo na místní komunikaci „Nad Žernavou“ – s napojením na silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Na Návsi do zastávky Přerov,Žeravice,rest. a dále ve stávající trase směr Kokory, dle platného jízdního řádu. V opačném směru budou spoje vedeny z Lapače – přes MČ Přerov-Předmostí – Čekyně ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru před bývalou „Hospodou Pod Zámkem“ – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami a dále směr Přerov.

Zastávky Přerov,Čekyně,dolní konec; Přerov,Čekyně,Borošín; Lhotka,most; Přerov,Žeravice,sídl. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920513 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

Spoje neobsluhující Čekyni:

budou vedeny ve stávající trase s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb.


Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dochází k prodloužení 5. etapy do 28.10.2020.

V termínu 5. etapy 

Linka 920510

bude vedena ve stávající trase bez omezení s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb.

 

Linka 920513

Spoje obsluhující Čekyni:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ve stávající trase silnicí II/436 s obsluhou zastávek Přerov,Předmostí,Dům služeb; Přerov,Předmostí,škola; Přerov,Čekyně,škola a dále po objízdné trase v Čekyni s odbočením vlevo na ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru před bývalou „Hospodou Pod Zámkem“ – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami – s odbočením nad Čekyní vpravo na místní komunikaci „Nad Žernavou“ – s napojením na silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Na Návsi do zastávky Přerov,Žeravice,rest. a dále ve stávající trase směr Kokory, dle platného jízdního řádu. V opačném směru budou spoje vedeny z Lapače – přes MČ Přerov-Předmostí – Čekyně ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru před bývalou „Hospodou Pod Zámkem“ – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami a dále směr Přerov.

Zastávky Přerov,Čekyně,dolní konec; Přerov,Čekyně,Borošín; Lhotka,most; Přerov,Žeravice,sídl. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920513 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

Spoje neobsluhující Čekyni:

budou vedeny ve stávající trase s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká DlážkaPřerov,Předmostí,Dům služeb.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.