Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic II/370 a II/445 v Rýmařově

Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2024 0:00 - 2. 10. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnic II/370 a II/445 v Rýmařově

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic II/370 (ul. Revoluční, tř. Hrdinů, ul. Okružní) a II/445 (ul. Revoluční, tř. Hrdinů) ve městě Rýmařov na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 6. 5. 2024 do 2. 10. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890921, 890922 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o.; 891904 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.; 930920, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a úseků:

  • Etapa I: 6. 5. 2024 – 30. 6. 2024 úsek od křiž. s ul. Opavskou po most přes Podolský potok
  • Etapa II: 1. 7. 2024 – 15. 9. 2024 úsek od mostu přes Podolský potok po křiž. s ul. Okružní
  • Etapa III: 16. 9. 2024 – 2. 10. 2024 prostor křižovatky tř. Hrdinů x ul. Okružní

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa I: 6. 5. 2024 – 30. 6. 2024 úsek od křiž. s ul. Opavskou po most přes Podolský potok

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

Spoje směr Břidličná (921, 922) budou vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. po sil. II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po sil. II/445 tř. Hrdinů – sil. III/4459 ul. Nádražní – ul. Žižkova – ul. U Potoka s obsluhou náhradní zastávky Rýmařov,8.května křiž. – sil. II/370 ul. 8.května a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádu.

Zastávka Rýmařov,8.května křiž. nebude spoji linky 921 obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. U Potoka v blízkosti RD č.p. 89/26 k náhradním označníkům.

 

Spoje směr silnice I/11 ul. Opavská (920, 904 včetně spojů č. 627 a 628) ze zastávky Rýmařov,aut.st. po sil. II/370 ul. Okružní, tř. Hrdinů, ul. Revoluční a dále obousměrnou objízdnou trasou po III/44511 ul. Bartákova – ul. Národní – I/11 ul. Opavská a dále ve svých trasách směr Šumperk / Dolní Moravice dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.


V termínu Etapa II: 1. 7. 2024 – 15. 9. 2024 úsek od mostu přes Podolský potok po křiž. s ul. Okružní

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

Spoje směr Břidličná (921, 922) budou vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. po sil. II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po sil. II/445 tř. Hrdinů – sil. III/4459 ul. Nádražní – ul. Žižkova – ul. U Potoka s obsluhou náhradní zastávky Rýmařov,8.května křiž. – sil. II/370 ul. 8.května a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Rýmařov,8.května křiž. nebude spoji linky 921 obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. U Potoka v blízkosti RD č.p. 89/26 k náhradním označníkům.

 

Spoje směr silnice I/11 ul. Opavská (920, 904 mimo spoje č. 627 a 628) budou vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. po sil. II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po sil. II/445 tř. Hrdinů – sil. III/4459 ul. Nádražní – ul. Žižkova – ul. U Potoka – sil. II/370 ul. 8.května – sil. II/445 ul. Revoluční – I/11 ul. Opavská a dále ve svých trasách směr Šumperk / Dolní Moravice dle platných jízdních řádů.

U spojů č. 627 a č. 628 zmíněné linky 904 je v termínu od 18. 5. 2024 do 29. 9. 2024 zajišťována přeprava jízdních kol pomocí přívěsu, který je vlečený za autobusem, z tohoto důvodu budou zmíněné spoje vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. – II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po sil. III/37019 ul. Pivovarská – ul. Havlíčkova – ul. Národní – I/11 ul. Opavská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.


V termínu Etapa III: 16. 9. 2024 – 2. 10. 2024 prostor křižovatky tř. Hrdinů x ul. Okružní

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

Spoje směr Břidličná (921, 922) a silnice I/11 ul. Opavská (920, 904 včetně spojů č. 627 a 628) budou vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. po sil. II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po sil. III/37019 ul. Pivovarská – ul. Havlíčkova – III/44511 ul. Bartákova – II/370 ul. Revoluční a dále ve svých trasách po II/370 ul. 8.května směr Břidličná, případně po II/445 ul. Revoluční – I/11 ul. Opavská směr Šumperk / Dolní Moravice dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.

 

Spoje směr Ondřejov (904 mimo spoje č. 627 a 628) budou vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. po sil. II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po sil. III/37019 ul. Pivovarská – ul. Havlíčkova – III/44511 ul. Bartákova – II/370 ul. Revoluční – II/370 ul. 8.května – ul. U Potoka – ul. Žižkova – sil. III/4459 ul. Nádražní – II/445 tř. Hrdinů a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

U spojů č. 627 a č. 628 zmíněné linky 904 je v termínu od 18. 5. 2024 do 29. 9. 2024 zajišťována přeprava jízdních kol pomocí přívěsu, který je vlečený za autobusem, z tohoto důvodu budou zmíněné spoje vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. – II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po sil. III/37019 ul. Pivovarská – ul. Havlíčkova – III/44511 ul. Bartákova – II/370 ul. Revoluční – ul. Žižkova – okolo parkoviště (v blízkosti bytových domů č.p. 1281/12 a 1278/14) – ul. Žižkova – sil. III/4459 ul. Nádražní – II/445 tř. Hrdinů a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.


V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat v jednotlivých etapách s jejich zpožděním přibližně 5 – 7 minut.