Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice III/37020 v obci Dolní Moravice

Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2024 0:00 - 30. 8. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice III/37020 v obci Dolní Moravice

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/37020 v místě mostu ev. č. 37020-3 v obci Dolní Moravice na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 6. 5. 2024 do 30. 8. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Základní termín: 6. 5. 2024 – 30. 8. 2024 – částečná uzavírka silnice III/37020 provoz přes BYPASS a řízen semafory

Vložený termín: 1. 8. 2024 – 9. 8. 2024 (pouze 3 dny v termínu) – úplná uzavírka silnice III/37020 pokládka živičných vrstev

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude po celou dobu stavby umožněn průjezd spojům zmíněné linky po mostním provizoriu (BYPASS), kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory, případně budou spoje během pokládky živice vedeny úsekem stavby po volné části vozovky.

Zastávka Dolní Moravice,rozc. nebude touto linkou obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna v rámci silnice III/37020 o cca 50 m dále směr Malá Morávka k náhradním označníkům.


AKTUÁLNĚ: V termínu od 18. 5. 2024 do odvolání

U spojů č. 627 a č. 628 zmíněné linky je v termínu od 18. 5. 2024 do 29. 9. 2024 zajišťována přeprava jízdních kol pomocí přívěsu, který je vlečený za autobusem. V uvedeném termínu budou tyto spoje odkloněny na obousměrnou objízdnou trasu z Rýmařova – I/11 ul. Opavská – II/445 Dolní Moravice – III/44512 – III/37020 s obsluhou přemístěné zastávky Dolní Moravice,rozc. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Malá Štáhle,rozc. nebude těmito dvěma spoji obsluhována bez náhrady.

Zastávka Dolní Moravice,rozc. nebude těmito dvěma spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna v rámci silnice III/37020 o cca 50 m dále směr Malá Morávka k náhradním označníkům.


Na zmíněnou linku může být, dle provozních podmínek, vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.